www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

zondag 26 mei 2019

Lommel: Handboekjes voor vrijwilligers dierenasielen (23 mei 2017)

Na het handboek voor de dierenasielbeheerders heeft de provincie Limburg, onder impuls van gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove, nu twee gebruiksvriendelijke handboekjes uitgegeven voor de (beginnende) vrijwilligers in de dierenasielen. Limburg blijft investeren in dierenwelzijn. Dat is belangrijk voor de dieren, maar ook voor de talrijke vrijwilligers die zich inzetten in de Limburgse dierenasielen. "Officieel zit de bevoegdheid Dierenwelzijn sinds de staatshervorming bij de Vlaamse regering. Daar zij hier echter weinig budget en acties aan besteden, zijn wij als provincie tevreden dat wij deze belangrijke taak mogen blijven voortzetten en hier budget voor kunnen vrijmaken", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

In 2010 startte het provinciebestuur met de eerste opleidingen op maat voor asielvrijwilligers. Tijdens deze opleiding bleek de vraag groot naar gerichte informatie over basisrichtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid, gezondheid, etc. Basisinfo en tips bij verzorging van en omgang met de asieldieren dragen immers bij tot meer adopties. "Al deze informatie aan nieuwe vrijwilligers meegeven vraagt van de asielmedewerkers veel tijd en energie. Om hen toe te laten hun kostbare tijd zoveel mogelijk in de verzorging en plaatsing van de dieren te steken, werd geopteerd voor gebruiksvriendelijke handboekjes voor beginnende vrijwilligers waarin alle basisinformatie gebundeld is. Deze informatie werd door dierenarts-gedragsdeskundige Ilse Rediers op maat van onze Limburgse dierenasielen uitgeschreven."

De meest voorkomende problemen waar vrijwilligers in een dierenasiel mee geconfronteerd worden, komen aan bod in deze handboeken.

"Elk dierenasiel voorziet een toelichting van de inhoud tijdens instapmomenten van nieuwe vrijwilligers vooraleer deze aan hen te overhandigen. Het is erg belangrijk dat vrijwilligers de informatie begrijpen en kunnen toepassen als ze effectief aan de slag gaan. Er werd ook ruimte gelaten voor een persoonlijke toets. Zo kunnen de nieuwe vrijwilligers notities maken bij de hoofdstukken en kunnen ze in de jaarkalender hun ingeplande hulpdagen in het
dierenasiel noteren."

Voor de vrijwilligers van de honden- en kattenafdeling werden aparte handboeken voorzien aangezien elke diersoort andere zorg en aandachtspunten heeft.

Naast de handboeken op maat voor de vrijwilligers, werd ook een apart handboek voor de asielbeheerders uitgewerkt. De vraag naar wetenschappelijk onderbouwde informatie inzake de dierenasielgeneeskunde en de richtlijnen voor de verzorging van asieldieren was erg groot.

"Met deze 3 handboeken wil de provincie de dierenasielen en hun vele vrijwilligers informatief ondersteunen om zo het welzijn van de vele asieldieren die door omstandigheden een tijdelijke opvangplek nodig hebben, positief te beïnvloeden."


Bekijk alle artikels uit Lommel