zaterdag 1 augustus 2015 | Stuur je bericht (met foto): info@limburgnieuws.be - - Steeds meer lezers ontdekken Limburgnieuws.be - - Twitter: @limburgnieuwsbe

Kies je stad/gemeente

Nieuws uit Opvallend

Handelaars/bedrijven uit Opvallend

Dit weekend: Vlinders tellen

01/08 - Dit weekend organiseert Natuurpunt voor de negende keer het Grote Vlinderweekend. De natuurvereniging roept iedereen op om vlinders te tellen in de tuin en door te geven via http://www.vlinderweekend.be. Met de jaarlijkse telling wil Natuurpunt de toestand van onze vlinders op de voet volge...

Hitte en ozon veroorzaakten een piek in de sterftecijfers

31/07 - Tussen 30 juni en 5 juli 2015 veroorzaakten de extreme temperaturen en de hoge ozonconcentraties in de lucht een oversterfte die op 26% wordt geschat voor de Belgische populatie. In verhouding tot de verwachte sterfte tussen 30 juni en 5 juli 2015 schat het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) dat er 410 extra personen zijn overl...

Bedrog in domeinnamen

27/07 - Malafide reclameronselaars zijn een bekend fenomeen, maar domeinnamen blijken eveneens populair. Vele Limburgse bedrijven kregen de afgelopen weken een factuur van BE Domein Host in de bus. Voka – Kamer van Koophandel Limburg raadt haar leden aan niets te ondertekenen of te betalen. Het fenomeen van reclameronselaars die op bedrieglijk...

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden

22/07 - Met een strategisch plan, dat vrijdag 17 juli 2015 door de ministerraad werd aangenomen, wordt gevolg gegeven aan het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden. Dat decreet werd op 8 maart 2013 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn...

Aantal provincieraadsleden zal gehalveerd worden

18/07 - De Vlaamse Regering maakt werk van minder bestuurlijke niveaus. Er zijn nu maatregelen goedgekeurd om de provinciebesturen af te slanken. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA): “Het aantal provincieraadsleden zal gehalveerd worden, de persoonsgebonden taken worden naar de gemeenten/steden of naar Vlaanderen ov...

70 km/u wordt de norm op de gewestwegen

17/07 - Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. “Een goede zaak voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen”, stelt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. "Met vorig jaar 400 doden op onze wegen, is deze maatregel meer dan nodig.” Daarnaast leidt deze verlaging ook tot een aanzienlijke vermindering van...

Tegemoetkoming voor personen met een beperking stijgt

17/07 - De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap wordt met 2 procent verhoogd vanaf 1 september 2015. Dat heeft de ministerraad beslist op voorstel van staatsecretaris voor Personen met een beperking, Elke Sleurs. De verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming kadert in de beslissing van de regering om de welvaartsenvelo...

7,3 miljoen euro voor nieuwe kinderopvang

16/07 - Er komt een nieuwe oproep voor kandidaten die wensen subsidies te ontvangen voor het organiseren van kinderopvang van baby’s en peuters. Aanvragen voor deze financiële ondersteuning zijn mogelijk tot woensdag 30 september van dit jaar. De subsidies worden verdeeld over de verschillende trappen in de kinderopvang. Waar de verschillende trappen voor ...

Criminaliteit blijft verder dalen

15/07 - Vorig jaar hebben de federale en lokale politiediensten samen 956.297 criminele feiten vastgesteld. Dat is een daling van 3,7 procent tegenover 2013. De criminaliteit neemt het meest af in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen. Sinds 2011 daalt de geregistreerde criminaliteit in ons land gestaag, maar we spreken nu voor het eerst ook ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 >
terug naar boven


Limburgnieuws.be © 2001 - 2015
Berichten en foto’s van Limburgnieuws.be mogen op geen enkele wijze verspreid worden, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en overeenstemming van de hoofdredactie. Alle materialen op de site komen van vrijwillige medewerkers.