maandag 22 september 2014 | Welkom in Limburg! Bij ons ben je altijd welkom. Twitter: @Limburgnieuwsbe

Kies je stad/gemeente

Nieuws uit Opvallend

Handelaars/bedrijven uit Opvallend

Nacht van de Duisternis op 11 oktober

20/09 - Op 11 oktober 2014 vieren we de 19de editie van de Nacht van de Duisternis. Verschillende gemeenten doven de openbare verlichting voor een avond om te proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Maak eens een lantaarntjeswandeling, bekijk sterren en planeten of laat je omringen door nachtvlinders.

CEO Infrax: Even zonder stroom, dat lukt perfect

19/09 - "De vraag of er al dan niet een energieschaarste komt volgende winter beheerst de media nu al enkele weken. Wellicht niet, maar de kans is er wel. Zeker wanneer koning winter nog eens gedurende een lange periode op bezoek komt", zegt Frank Vanbrabant, CEO Infrax. "In de meeste gevallen is enkele uren zonder stroom niet onoverkomelijk. Langdurige st...

Provincie investeert in extra beleving op het fietsroutenetwerk

18/09 - De Limburgse deputatie maakt 1,5 miljoen euro aan SALK-middelen vrij voor de verdere ontwikkeling van het fietsroutenetwerk. De uitbouw van nieuwe belevingselementen moet de leiderspositie van Limburg als dé fietsprovincie verder versterken. Zo denkt Limburg aan nieuwe fietstrajecten door of over het water, in de lucht én onder de grond: een totale...

Elektriciteitsvoorziening in de winter

14/09 - De elektriciteitsvoorziening tijdens de komende winter houdt ons allemaal bezig. De vele nieuwsberichten hieromtrent roepen vragen op. Komt er een energieschaarste die de minister dwingt om maatregelen te nemen? Dat is helemaal niet zeker, maar de kans bestaat. Transmissienetbeheerder Elia zal al het mogelijke doen om de nodige hoevee...

Minister Weyts verbiedt onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren

12/09 - Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil dat de Europese regelgeving over onverdoofd slachten onverkort wordt nageleefd. Vanaf volgend jaar zal onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren dan ook verboden zijn in Vlaanderen. Europa laat onverdoofd slachten om religieuze redenen toe, maar enkel en alleen in een erkend slachthuis. "De fede...

Verkeerslessen voldoen niet

03/09 - Onderzoek aan de Universiteit Maastricht komt met de vaststelling dat jongeren tussen 10 en 17 jaar niet voldoende voorbereid zijn om met complexe en gevaarlijke verkeerssituaties om te gaan. De bestaande programma’s voor verkeersopvoeding zijn niet toereikend. Het onderzoek pleit voor een grondige doorlichting en meer realiteitszin. ...

Groen: Perenverspilling vermijden

28/08 - De partij Groen is tevreden met de compensatiemaatregelen voor de perentelers die getroffen worden door het Russische importverbod op Europese voedingswaren. Toch betreurt de partij dat de subsidies van Joke Schauvliege zich beperken tot het vergoeden van landbouwers die bereid zijn om een deel van hun oogst te vernietigen. Er wordt geschat dat er ...

Plopsaland en K3 steunen fruittelers

25/08 - Het voorbije weekend zijn liefst 35.000 peren uitgedeeld in de Belgische Plopsa-parken. De actie is een reactie op het invoerverbod op Europees fruit in Rusland. Ook popgroep K3 kreeg in Plopsaland De Panne, tijdens het eerste K3 Weekend, lekkere peren cadeau. Wie afgelopen weekend een bezoek bracht aan Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt of...

Ontslagen en aanwervingen bij Toerisme Limburg

18/08 - Enkele maanden geleden gingen er bij Toerisme Limburg acht jobs verloren. “Door een verlaging van de middelen, maar ook door het veranderde toerismelandschap zag Toerisme Limburg zich hiertoe gedwongen”, aldus de boodschap enkele maanden geleden. Nu staan er op de website van Toerisme Limburg twee verse jobaanbiedingen. Toerisme Limburg VZW zoekt m...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
terug naar boven


Limburgnieuws.be © 2001 - 2014
Berichten en foto’s van Limburgnieuws.be mogen op geen enkele wijze verspreid worden, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en overeenstemming van de hoofdredactie. Alle materialen op de site komen van vrijwillige medewerkers.