zaterdag 26 juli 2014 | Welkom in Limburg! Help mee het nieuws maken. Stuur je bericht (met foto) naar: info@limburgnieuws.be -- De snelste manier om nieuws te verspreiden.

Kies je stad/gemeente

Nieuws uit In Limburg

Handelaars/bedrijven uit In Limburg

Storm raast over Limburg

28/10 - De wind waait krachtig. Er worden rukwinden waargenomen tussen 60 en 90 km/h, lokaal zelfs tot meer dan 100 km/h. Wie niet buiten moet zijn, blijft best binnen vandaag. Her en der zijn er al meldingen van omgewaaide bomen en dakbedekkingen die het moeilijk hebben. Opletten is de boodschap. Ook je auto parkeren onder een boom wordt ten stelligste a...

Provincie gaat gemeentebesturen meer ondersteunen

25/10 - "Wij zijn nu al een partner van de gemeentebesturen en ondersteunen hen vanuit verschillende expertises" aldus de gedeputeerden Marc Vandeput (CD&V), Ludwig Vandenhove (sp.a) en Igor Philtjens (Open VLD). “Met onze gemeentebesturen willen we samen werken aan het Limburg van morgen. Naast ons bestaand aanbod, starten we verschillende partnerprojecte...

Steeds meer geregistreerde orgaandonoren in Limburg

23/10 - Eind 2010 voerde de provincie Limburg een campagne rond orgaandonatie. Met succes. Dat leert de evolutie van het aantal geregistreerde orgaandonoren tussen begin 2010 en begin 2012. Vooral in de gemeenten die aan de campagne deelnamen, neemt het aantal geregistreerde orgaandonoren heel sterk toe. Toch mag het optimisme getemperd, want Limburg telt ...

Provincie stopt samenwerking met veroordeelde herder

23/10 - Sinds een tiental jaren laat het provinciebestuur 13 overstromingszones begrazen met schapen met als doel de biodiversiteit in deze wachtkommen te stimuleren. Schapen dragen zaden in hun vacht en uitwerpselen en verspreiden zo planten. Ook zorgen schapen voor een duurzaam ‘maaibeheer’ (afvoer van maaisel is niet nodig). In het huidige contract (de ...

Gouverneur wil meer samenwerking

22/10 - Op 23 oktober starten de traditionele novemberzittingen. Gouverneur Herman Reynders bijt de spits af met zijn rede: De Stad Limburg, een pleidooi voor meer stedelijkheid en samenwerking. Vanaf 2013 stellen de deputatie en de gouverneur het beleid voor deze legislatuur op een andere manier voor. Zij zullen samen streven naar een Eén, Sterk, Sociaal,...

76 weekendongevallen in Limburg

21/10 - In het afgelopen weekend werden er in heel Limburg 76 ongevallen gemeld, waarvan 15 met lichamelijk letsel en 61 met enkel stoffelijke schade. Bij deze letselongevallen vielen 14 lichtgewonden, 1 zwaargewonde en 1 dode. Bij deze ongevallen werden in totaal 41 ademtesten afgenomen, waarvan er 10 (of 24%) positief bleken. Van 5 bestuurde...

Limburg krijgt nieuwe toeristische borden

20/10 - De Vlaamse overheid en Toerisme Vlaanderen hebben de 39 ontwerpen van de nieuwe toeristische infoborden voorgesteld. Die vervangen de gekende bruine toeristische borden langs de Vlaamse autosnelwegen. 1 tot 2 goed doordachte foto’s, van de hand van topfotograaf Carl De Keyzer, moeten de toeristen warm maken voor een bezoek aan een stad of regio. He...

Warm Limburg (Wali) komt naar je toe

17/10 - ‘Warm Limburg’ is de Limburgse campagne rond verwarming. Dit najaar trekken de provincie Limburg, Infrax en Duurzaam Bouwen LImburg (Dubolimburg) met de campagne de straat op. Door middel van een aantal leuke publieksactiviteiten willen ze de aandacht vestigen op het belang van energiezuinige verwarming en groene warmte. Op 17 oktober gaf gedeputee...

90.000 euro extra voor de kringloopwinkels

17/10 - De provincieraad keurde op woensdag 16 oktober 2013 op vraag van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove een extra subsidie van 90.000 euro goed voor de werking van de kringloopwinkels en voor de uitbouw van repaircafés in Limburg. “In een samenwerkingsovereenkomst met de kringloopwinkels zullen we afspraken maken over de proj...

KLJ zet K in de kijker met jaarthema ‘K Leef!

15/10 - Dit jaar plaatst KLJ met het jaarthema ‘K Leef! de K in the picture. Binnen dit jaarthema staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. KLJ daagt de afdelingen uit om tijd te steken in de werken van barmhartigheid. Dat kan via spel, vieringen, goede doelen… . Naarmate de afdelingen meer uren presteren, worden er meer computers gekocht voor het...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 >
terug naar boven


Limburgnieuws.be © 2001 - 2014
Berichten en foto’s van Limburgnieuws.be mogen op geen enkele wijze verspreid worden, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en overeenstemming van de hoofdredactie. Alle materialen op de site komen van vrijwillige medewerkers.