Mail je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 20 augustus 2019

Leopoldsburg - Pagina 2

Vrijwilligers in de bloemetjes (3 maart 2019)

Deze week is de week van de vrijwilliger, een week waarin aandacht gevraagd wordt voor alle Vlaamse vrijwilligers. Ook de gemeente- en OCMW-diensten van Leopoldsburg kunnen dag in dag uit op heel wat vrijwilligers rekenen. Zij werden uitgenodigd op e...

Cultuurcafé maakt cultuur toegankelijker (13 februari 2019)

Een cultuurvoorstelling bijwonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Leopoldsburg bestaan er al geruime tijd initiatieven, zoals de vrijetijdspas, om vrijetijdsbestedingen betaalbaarder te maken voor mensen in kansarmoede, maar desondanks viel...

Evenementen zonder vuurwerk (6 februari 2019)

Leopoldsburg kende tot nu toe de traditie om vuurwerk af te steken ter gelegenheid van een aantal evenementen: de heksenverbranding met carnaval, Kamp Knalt, Leopoldsburg Zingt en de opening van de oktoberkermis. Er gaan echter hoe langer hoe meer te...

100.000 euro steun voor nieuwe lokalen Scouts Geleeg (16 december 2018)

Scouts Geleeg krijgt 100.000 euro investeringstoelage van het gemeentebestuur. Daarmee ontvangt de eerste van drie jeugdverenigingen een fikse financiële duw in de rug voor het bouwen van nieuwe lokalen. Naast het voorzien in nieuwe accommodaties vo...

Nieuwe bestuursploeg voorgesteld (11 december 2018)

Burgemeester Wouter Beke stelde zijn nieuwe ploeg voor waarmee hij de komende zes jaar de gemeente Leopoldsburg zal besturen. De speerpunten van de volgende legislatuur zijn: een vlottere mobiliteit, zorgen dat iedereen mee is, veiligheid en netheid...

Extra AED-toestellen (22 november 2018)

De gemeenteraad van Leopoldsburg keurde in 2017 de aankoop van vier AED’s of zogenoemde hartstarters goed, in samenwerking met politiezone Kempenland. Er werd niet alleen in toestellen geïnvesteerd, maar ook in de opleiding van personeel om met de AE...

Leopoldsburg heeft een nieuwe kinderburgemeester (21 november 2018)

Het zijn mooie tijden voor de kinderen van Leopoldsburg. Niet alleen wordt nu zaterdag het Huis van het Kind feestelijk geopend. Er is bovendien een nieuwe kinderburgemeester verkozen en die heet Hannah Deleenheer. Er is uiteraard niet alleen een ni...

Praalgraf gerestaureerd in atelier (4 november 2018)

In 2009 werd de begraafplaats van Leopoldsburg grondig gerenoveerd. Er werden op dat moment een aantal praalgraven bewaard. Vorig jaar is men begonnen met de restauratie van deze graven. Elk jaar zal één van deze praalgraven gerestaureerd worden. Di...

Nieuw gemeentehuis Leopoldsburg officieel geopend (7 oktober 2018)

Dit weekend stelt het gemeentebestuur van Leopoldsburg trots het nieuwe gemeentehuis voor. Dit weekend krijgen de inwoners van Leopoldsburg de kans om een kijkje te komen nemen. Op zondag, Openbedrijvendag, is het gebouw te bezichtigen van 10 uur tot...

Kunst in het nieuwe gemeentehuis van Leopoldsburg (11 september 2018)

In het weekend van 5, 6 en 7 oktober zal het gemeentehuis van Leopoldsburg feestelijk geopend worden voor de inwoners. Tijdens dat weekend zullen een aantal activiteiten plaatsvinden: een openingsreceptie, Leopoldsburg Zingt, Open Bedrijvendag,.. Aa...