dinsdag 27 januari 2015 | Mail je bericht (met foto) naar info@limburgnieuws.be - - Volg ook op twitter: @limburgnieuwsbe - -

Kies je stad/gemeente

Nieuws uit Diepenbeek

Handelaars/bedrijven uit Diepenbeek

Lutselus krijgt ontmoetingscentrum met gebedsruimte

05/09 - Het gemeentebestuur van Diepenbeek gaat een nieuwe zaal voor Lutselus bouwen, met daarin een gebedsruimte die in het nieuwe gebouw zal geïntegreerd worden. Dat is het besluit na een uitgebreide overlegronde met alle belangrijke actoren in de wijk Lutselus. Op de gemeenteraad van 15 september 2014 zal het dossier over de nieuwe zaal en...

OPSPORING! 19-jarige Michiel Huygen uit Diepenbeek vermist

01/09 - Verspreid op 1 september op verzoek van Procureur des Konings te Hasselt in samenwerking met Child Focus. Politie en parket vragen om uit te kijken naar Michiel HUYGEN, een jongen van 19 jaar uit Diepenbeek, die sinds 30 augustus 2014 wordt vermist. Hij vertrok die zaterdagavond rond 22 uur van aan zijn woning in de Sint Servatiusstraat in Diepenbe...

Renovatie en herinrichting op- en afrittencomplex Diepenbeek

20/08 - Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens het weekend van 23 en 24 augustus het op- en afrittencomplex 30 van de E313 in Diepenbeek volledig renoveren. Tijdens deze werkzaamheden zal het agentschap ook de Verbindingslaan (N76) lokaal herinrichten om de verkeersdoorstroming en –veiligheid te verbeteren. Vrijdagavond 21.00 uur start d...

50 jaar Bewel: 1.700 werknemers krijgen geschenkje

19/08 - Vandaag hebben alle werknemers van Bewel een geschenkje gekregen. Vijftig jaar geleden, op 19 augustus 1964 werd in Hasselt de vzw Beschermde Werkplaatsen Limburg opgericht. De vzw stond in voor de tewerkstelling van personen met een beperkingen die elders niet tewerkgesteld konden worden en daardoor beperkingen ondervonden op vlak van sociale inte...

Lode Vereeck ruilt LDD voor Open Vld

06/02 - Vlaams parlementslid Lode Vereeck heeft de partij LDD verlaten en heeft onderdak gevonden bij Open Vld. Vereeck wordt op 25 mei eerste opvolger op de Limburgse kamerlijst. “Wij zijn blij met de keuze van Lode voor het positieve project van Open Vld. Hij komt thuis in een sterk team dat zijn door en door liberaal engagement bevestigt. Zijn manier va...

Gebruiksvriendelijke infozuil op begraafplaats

25/10 - Sinds oktober vorig jaar staat er op de begraafplaats een infozuil waar je op de computer alle graven kan terugvinden. Makkelijk bijvoorbeeld als je het graf moet zoeken van een ver familielid of het graf van een bekende dat je al even niet meer bezocht hebt en waarvan je je de precieze ligging niet meer herinnert. De computer vindt het wel voor je...

Nieuwe reeks sociale woningen

25/10 - De gemeente Diepenbeek verkocht een perceel van bijna 54a op de verkaveling Binnenveld aan de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij. Deze verkaveling is gelegen tussen de Jeugdstraat-Keizerstraat en de Binnenveldstraat. Naast de reeds bestaande privé-woningen werd er ook een ruimte van ongeveer 30% voorzien voor sociale woningbouw. Door de aanko...

Michiel presenteert samen met Siska bij Studio Brussel

03/10 - De vijftienjarige Michiel Vandeweert, die de ongeneeslijke ziekte progeria heeft, zat donderdag in Café Corsari om zijn boek 'Ik ben Michiel' in primeur voor te stellen. Wat hij niet wist, was dat Tomas De Soete en Freek Braeckman nog een verrassing voor hem hadden. Michiel, die al radio maakt op de lokale radio VRD in Diepenbeek, zag een van zijn ...

Politie controleert fietsen van scholieren

14/09 - De komende weken zullen de wijkinspecteurs van Diepenbeek de fietsen van de scholieren controleren. Ze bezoeken vier lagere scholen. "In de herfst is zo'n fietscontrole erg zinvol," vertelt korpschef Philip Pirard. "De winter staat voor de deur, een periode waarin een fiets het hard te verduren krijgt. En een fiets die technisch in orde is, verhoog...

Negatief advies voor windturbines

13/09 - Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens een extra zitting op vrijdag 13 september een visienota omtrent de inplanting van de windturbines in de gemeente Diepenbeek goedgekeurd. Op basis van deze visienota heeft het college beslist om de ingediende aanvragen negatief te adviseren. “We hebben dit windplan opgesteld omdat...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
terug naar boven


Limburgnieuws.be © 2001 - 2015
Berichten en foto’s van Limburgnieuws.be mogen op geen enkele wijze verspreid worden, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en overeenstemming van de hoofdredactie. Alle materialen op de site komen van vrijwillige medewerkers.