vrijdag 19 december 2014 | Welkom in Limburg! -- redactie.limburgnieuws@gmail.com -

Kies je stad/gemeente

Nieuws uit Diepenbeek

Handelaars/bedrijven uit Diepenbeek

Lode Vereeck ruilt LDD voor Open Vld

06/02 - Vlaams parlementslid Lode Vereeck heeft de partij LDD verlaten en heeft onderdak gevonden bij Open Vld. Vereeck wordt op 25 mei eerste opvolger op de Limburgse kamerlijst. “Wij zijn blij met de keuze van Lode voor het positieve project van Open Vld. Hij komt thuis in een sterk team dat zijn door en door liberaal engagement bevestigt. Zijn manier va...

Gebruiksvriendelijke infozuil op begraafplaats

25/10 - Sinds oktober vorig jaar staat er op de begraafplaats een infozuil waar je op de computer alle graven kan terugvinden. Makkelijk bijvoorbeeld als je het graf moet zoeken van een ver familielid of het graf van een bekende dat je al even niet meer bezocht hebt en waarvan je je de precieze ligging niet meer herinnert. De computer vindt het wel voor je...

Nieuwe reeks sociale woningen

25/10 - De gemeente Diepenbeek verkocht een perceel van bijna 54a op de verkaveling Binnenveld aan de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij. Deze verkaveling is gelegen tussen de Jeugdstraat-Keizerstraat en de Binnenveldstraat. Naast de reeds bestaande privé-woningen werd er ook een ruimte van ongeveer 30% voorzien voor sociale woningbouw. Door de aanko...

Michiel presenteert samen met Siska bij Studio Brussel

03/10 - De vijftienjarige Michiel Vandeweert, die de ongeneeslijke ziekte progeria heeft, zat donderdag in Café Corsari om zijn boek 'Ik ben Michiel' in primeur voor te stellen. Wat hij niet wist, was dat Tomas De Soete en Freek Braeckman nog een verrassing voor hem hadden. Michiel, die al radio maakt op de lokale radio VRD in Diepenbeek, zag een van zijn ...

Politie controleert fietsen van scholieren

14/09 - De komende weken zullen de wijkinspecteurs van Diepenbeek de fietsen van de scholieren controleren. Ze bezoeken vier lagere scholen. "In de herfst is zo'n fietscontrole erg zinvol," vertelt korpschef Philip Pirard. "De winter staat voor de deur, een periode waarin een fiets het hard te verduren krijgt. En een fiets die technisch in orde is, verhoog...

Negatief advies voor windturbines

13/09 - Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens een extra zitting op vrijdag 13 september een visienota omtrent de inplanting van de windturbines in de gemeente Diepenbeek goedgekeurd. Op basis van deze visienota heeft het college beslist om de ingediende aanvragen negatief te adviseren. “We hebben dit windplan opgesteld omdat...

Wedstrijd voor ligfietsers

14/08 - 17 augustus tussen 10 en 11 u in de Wasserijstraat: Wedstrijd voor sportieve ligfietsers. Een organisatie van sportdienst gemeente Diepenbeek.

Extra toezicht in Diepenbeek

24/07 - De afgelopen nachten hielden ploegen van de lokale politie HAZODI extra patrouilles en controles in Diepenbeek. Dit verhoogd toezicht komt er naar aanleiding van verschillende inbraken bij handelaars. De inspecteurs controleerden zowel voetgangers, fietsers als voertuigen. Personen werden onderworpen aan een identiteitscontrole. Er werd vooral aand...

Big Jump op 14 juli in Diepenbeek

03/07 - Big Jump is een actie voor iedereen die propere en levende rivieren wil. Op precies hetzelfde tijdstip (14 juli 2013 om 15u) springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water, én dat ze daar iets willen aan doen. Aangezien de Demer eerder geschikt is voor pootjeb...

Informatiesessie woninginbraken Diepenbeek

17/05 - Op dinsdag 21 mei 2013 organiseren de lokale politie HAZODI en de gemeente Diepenbeek een informatiesessie over woninginbraken. Twee uur lang geven politiemensen en een docent diefstalpreventie van de Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) uitleg over de verschillende aspecten van woninginbraken. De informatiesessie vindt plaats om 19.30 uu...

< 1 2 3 4 5 6 7 >
terug naar boven


Limburgnieuws.be © 2001 - 2014
Berichten en foto’s van Limburgnieuws.be mogen op geen enkele wijze verspreid worden, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en overeenstemming van de hoofdredactie. Alle materialen op de site komen van vrijwillige medewerkers.