info@limburgnieuws.be -

maandag 10 augustus 2020

In Limburg: Nieuwe website hulpmiddelen bij dementie (18 november 2019)

In het Vlaamse Gewest wonen ongeveer 132.000 personen met dementie, en naar schatting zal dat aantal tegen 2060 verdubbelen. Velen spreken een uitdrukkelijke wens uit om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is immers de vertrouwde omgeving waar ook mantelzorgers en sociaal netwerk aanwezig zijn.

Er zijn veel strategie├źn om langer thuis met dementie te ondersteunen, zoals het voorzien van gezinszorg en een goede zorgdiagnose door de huisarts. Ook hulpmiddelen en woningaanpassingen kunnen een rol spelen om langer thuis te blijven wonen. Helaas stellen we vast dat de hulpmiddelen die relevant kunnen zijn bij dementie te weinig bekend zijn, zowel bij burgers als bij zorgprofessionals. Inzake het gebruik van hulpmiddelen wordt te snel te beperkt gedacht aan personen met een beperking. Hulpmiddelen hebben een ruimere relevantie.

Er is nu de website http://www.hulpmiddelenbijdementie.be

Personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen via onze website op een toegankelijke manier snel informatie vinden. Daarnaast is het van belang dat ergotherapeuten hier kennis van nemen.

Dementie is een langzaam proces. Wat vandaag nog mogelijk is, kan binnen 3 of 6 maanden heel anders liggen. Investeren in duurdere hulpmiddelen is daarom lastig, aangezien onduidelijk is hoe lang ze relevant zijn.


INFO
https://www.hulpmiddelenbijdementie.be/

http://omgaanmetdementie.be/


Bekijk alle artikels uit In Limburg