Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 18 januari 2020

In Limburg: In het weekend van 15, 16, 17 en 18 november alcohol-, drugs- en snelheidscontroles in heel Limburg (14 november 2019)

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties. SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden elk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 15, 16, 17 en 18 november 2019 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden.

Ook dit jaar hebben gouverneur, procureur des Konings, korpschefs van de lokale politie, directeurs-coördinator van de federale politie en sectiechef van de WegPolitie Limburg afgesproken om in twee weekends grootscheepse alcohol-, drugs- en snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de provincie Limburg onder de noemer SLim. Het eerste gemeenschappelijk actieweekend vond plaats van 24 tot 27 mei, de tweede gemeenschappelijke actie vindt komend weekend plaats.


Bekijk alle artikels uit In Limburg