Mail je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 23 augustus 2019

In Limburg: Pierre Vrancken nieuwe voorzitter Sociaal Economische Raad voor de Regio Limburg (10 mei 2019)

Pierre Vrancken, voorzitter ABVV Limburg, zal vanaf mei voor één jaar de Sociaal Economische Raad voor de Regio Limburg, kortweg SERR-Limburg, leiden als nieuwe voorzitter. De SERR vormt het overlegorgaan tussen de Limburgse sociale partners en verleent advies over het socio-economisch en het werkgelegenheidsbeleid aan de overheid. Gedurende het voorbije jaar leidde Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg, de SERR doorheen diverse dossiers.

"Op het vlak van inhoud is het belangrijk dat de SERR het forum is waarin objectieve discussies gevoerd worden op basis van cijfers, niet op basis van ideologieën. In de SERR moet er open gedebatteerd kunnen worden over dossiers met het oog op samenwerking in plaats van polarisatie."

Pierre Vrancken neemt deze maand het roer over. Traditiegetrouw zet elke voorzitter bij aanvang van het mandaat de krijtlijnen uit voor het komende jaar. "Als sociale partners moeten we blijven wegen op voor Limburg belangrijke dossiers en mogen we de socio-economische uitdagingen voor onze provincie niet uit de weg gaan. Denk hierbij aan de mobiliteit en de slechte ontsluiting met dossiers zoals Spartacus, de treinverbinding naar Brussel en Antwerpen, de verdere uitbouw van fietssnelwegen en natuurlijk de Noord-Zuidverbinding", zegt de nieuwe voorzitter.

Twee thema’s die de nieuwe voorzitter dit jaar eveneens op de SERR agenda zal plaatsen zijn het Klimaat en het behoud van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), en de middelen hierbinnen, in Limburg. "Ook als sociale partners moeten we oog hebben voor het klimaat. In onze groene provincie moeten we maximaal inzetten op klimaatvriendelijke en groene energievoorzieningen."

Tot slot een thema dat de nieuwe voorzitter nauw aan het hart ligt is de toenemende armoede. Pierre Vrancken: "Als sociale partners moeten we ons bezinnen over de mogelijkheden van de SERR om hierin een actieve rol op te nemen om deze mensen uit de armoedespiraal te halen."

IJFO
De Sociaal Economische Raad voor de Regio organiseert het overleg van de sociale partners in Limburg. Vanuit dit overleg kan de raad aanbevelingen formuleren en standpunten innemen. Een prioritaire opdracht van de SERR is het verstrekken van advies over thema’s m.b.t. het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid van de diverse overheden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. In de raad zetelen vertegenwoordigers van de in de SERV zetelende en erkende werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB) en werkgeversorganisaties (UNIZO, VOKA-Kamer van Koophandel, Boerenbond).Bekijk alle artikels uit In Limburg