www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

zondag 16 juni 2019

In Limburg: Schoolagent nu ook op Instagram (11 januari 2019)

In Genk en Houthalen-Helchteren is een schoolagent actief als aanspreekpunt voor secundaire scholen en hun leerlingen. Deze inspecteur zal nu ook online terug te vinden zijn, op Instagram. Politie CARMA wil zo de agent meer bekendheid geven onder tieners en zijn aanspreekbaarheid stimuleren. Het nieuwe account zal ook gebruikt worden om de jongeren te sensibiliseren en te informeren.

Wat doet de schoolagent precies? Een wijkagent heeft een bemiddelende functie met als doelstelling escalatie te voorkomen. Ook de schoolagent heeft deze opdracht. Hij zorgt voor een proactieve en preventieve link tussen politie, scholen en jongeren en fungeert als spelverdeler. Als aanspreekpunt kan hij zelf afhandelen of intern doorgeven aan gespecialiseerde lokale politiediensten. Hij overlegt ook met andere zorg- en hulpverleningspartners en is dus één van de schakels in de veiligheidsketen in en rond het onderwijs. Dat deze aanpak loont, mocht blijken uit de evaluatie van het eerste schooljaar 2017-2018. Het vertrouwen tussen de partners groeit en de samenwerking wordt langzaam maar zeker bestendigd.

De schoolagent is dan ook vaak aanwezig in de schoolomgeving, waar de leerlingen hem regelmatig treffen en maar al te graag een praatje slaan. De schoolagent wordt het vaakst gecontacteerd voor conflicten en overlast (vergelijkbaar met burenruzies in de reguliere wijkwerking) en voor schoolverzuim. De communicatie via Instagram zal ook trachten in te spelen op deze thema's.

Bekijk alle artikels uit In Limburg