www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

In Limburg: Drie onafhankelijke bestuurders bij de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM (25 december 2017)

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM NV valt onder de toepassing van het Decreet Deugdelijk Bestuur. Dat decreet schrijft voor dat minimum 1/3de van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur onafhankelijke bestuurder is. Met het Decreet als aanleiding, heeft de Vlaamse Regering de samenstelling van de Raad van Bestuur van LRM vroegtijdig gewijzigd.

De Raad van Bestuur van LRM bestaat voortaan uit 9 niet-uitvoerende bestuurders, in plaats van 10. Naast drie Bestuurders die voorgedragen zijn door het Vlaams Gewest, en drie door de provincie Limburg, werden er voor het eerst ook drie onafhankelijke bestuurders aangesteld.

Voor het vinden van onafhankelijk Bestuurders heeft de Raad van Bestuur van LRM een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd.

De Raad van Bestuur van LRM bezorgde een shortlist van zes kandidaten aan de Vlaamse regering, twee per in te vullen mandaat, zoals het decreet het voorschrijft. Uit deze shortlist selecteerde de Vlaamse regering tijdens de ministerraad van 22/12/2017 drie onafhankelijke bestuurders:

Koenraad Debackere, Algemeen Beheerder KULeuven, Afgevaardigd Bestuurder KU Leuven R&D.
Jan Denys, woordvoerder & verantwoordelijke public affairs van Randstad, arbeidsmarktdeskundige, in 2013 lid van de expertengroep SALK.
Nadia Jansen, aandeelhouder en CEO Group Jansen, jurylid Onderneming van het jaar, voormalig lid Raad van Bestuur LRM NV.


Zij voegen zich bij zes Bestuurders die reeds zetelen in de Raad van Bestuur van LRM:

drie bestuurders, voorgedragen door het Vlaams Gewest:
Hugo Leroi
Rita Moors
Peter Vavedin

drie bestuurders, voorgedragen door de provincie Limburg:
Armand Ghysens
Hilde Essers
Georges Lenssen

Vier LRM-Bestuurders stelden hun mandaat ter beschikking:
Jef Roos
Dieter Tuybens
Hilde Peerlings
Vera Boesmans

Bekijk alle artikels uit In Limburg