www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

In Limburg: 21 containers met bomen, planten en zitbanken (19 december 2017)

De stad Hasselt gaat de komende drie jaar 21 mobiele ecosystemen plaatsen. Dat zijn mobiele (en tijdelijke) containers gevuld met bomen en planten die als het ware als een pop-up parkje zorgen voor meer groen. Het project kan rekenen op 225.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid. Hasselt was afgelopen vrijdag namelijk één van de laureaten in het kader van de Vlaamse oproep naar stadsvernieuwingsprojecten met als thema Groen in de Stad.

Schepen voor Groen, Valerie Del Re: "Voor het gebied binnen de grote ring van Hasselt waren we al langer op zoek naar een manier om meer groen in te brengen. Het pop-up idee sprak ons hierbij aan. En zo zijn we na enkele brainstorms uitgekomen bij ons vernieuwend idee, een idee dat nu ook financieel zal ondersteund worden door de Vlaamse overheid."

De stad Hasselt zal in totaal 21 grote containers inrichten met fauna en flora die op zichzelf kunnen overleven als een volwaardig ecosysteem. Het gaat om een zorgvuldig uitgekozen mix van streekeigen bomen, struiken en planten. Deze mobiele ecosystemen zullen geplaatst worden in lage containers die zo'n 5 tot 6 meter lang zijn, en ongeveer 2'5 meter breed. Deze containers worden geplaatst op verharde, voor mens en natuur onaantrekkelijke plekken, waar omwille van technische en/of budgettaire redenen pas later een geplande heraanleg kan plaatsvinden.

Op het ogenblik dat er op die plek toch een definitieve vergroening gebeurt, kan de container zinvol verplaatst worden naar een ander grijs, verhard hoekje in de stad. Op plaatsen waar een heraanleg niet mogelijk is, bijvoorbeeld omwille van ondergrondse leidingen, is de container ook een mooie oplossing.

Schepen Del Re ligt toe: "In het buitenland bestonden al gelijkaardige initiatieven, en wij zullen, voor zover wij weten, als eerste in Vlaanderen dit uittesten. De eerste schetsen liggen op tafel, de komende maanden zullen deze uitgewerkt worden. Tegelijk zullen we ook zoek gaan naar een leuke naam voor onze mobiele ecosystemen. In de komende drie jaar zullen jaarlijks zeven containers vervaardigd, beplant en geplaatst worden, en dit binnen de Hasseltse Grote Ring."

De mobiele ecosystemen zullen ook meer zijn dan enkel groen. Elke container zal immers een combinatie zijn van zowel groene (bomen, struiken) als sociale elementen (banken, speeltoestellen…) Hierdoor worden deze buurten en plekjes opnieuw aanlokkelijk voor bewoners, bezoekers en toeristen. Het initiatief komt zo tegemoet aan de bestaande nood aan meer aantrekkelijke rust- en verpozingsplaatsen en speelplekken voor kinderen in de binnenstad.


Bekijk alle artikels uit In Limburg