Nieuws uit Limburg

zaterdag 20 oktober 2018

In Limburg: Vlaanderen start met EHBO-cursussen voor psychische problemen (13 november 2017)

Er is een groot draagvlak om een EHBO-cursus over psychische problemen in Vlaanderen te ontwikkelen en te introduceren. Dat blijkt uit overleg met enkele toonaangevende partnerorganisaties geestelijke gezondheid. Het programma Mental Health First Aid dat intussen al in 23 landen, waaronder buurland Nederland, aangeboden wordt, zal als startpunt genomen worden. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt nog dit jaar 200.000 euro uit om deze EHBO-cursussen voor psychische problemen binnen Vlaanderen te ontwikkelen en te evalueren waarna een breder uitrollen van het programma mogelijk wordt.

Om dit traject tegen medio 2019 te hebben doorlopen, voorziet Vlaams minister Jo Vandeurzen een financiering van 200.000 euro. Zorgnet-Icuro onderhoudt nauwe contacten met Mental Health First Aid in Nederland en zal op vraag van alle partners de projectleiding op zich nemen in afwachting van de realisatie van één Steunpuntfunctie Geestelijke Gezondheid begin 2019.

Dit projectkader verhindert niet dat op de werkvloer al aan de slag kan worden gegaan met MFHA. Zo zijn er in Limburg al heel wat contacten tussen de geestelijke gezondheidszorgpartners en MFHA Nederland.

Marjet Vanderstraeten (Coördinator gezondheidspromotie en beeldvorming geestelijk gezondheid SPIL) heeft recent nog het certificaat first aider mental health in Nederland behaald: "In de interactieve cursus leer je anders naar psychische kwetsbaarheid kijken. Je gaat psychische problemen meer normaliseren. Je oefent daarvoor onder meer in rollenspelen, maar je wordt geen hulpverlener geestelijke gezondheid of therapeut. Het doel is om mensen met een psychische crisis te helpen tot er professionele hulp of iemand uit het netwerk verder kan ondersteunen. Als je iemand op de grond ziet liggen en die persoon heeft pijn, ga je de principes van EHBO toepassen, maar geen diagnose stellen. Je dient de eerste zorg toe en belt een ambulance. De bedoeling is dat het heel normaal wordt dat iedereen die zich geroepen voelt, net zoals een EHBO-cursus, een MHFA-cursus gaat volgen. Het grootste effect is niet alleen toename van kennis over psychische kwetsbaarheid, maar vooral destigmatisering en stijging van handelingsbekwaamheid omdat je een aantal vaardigheden hebt aangeleerd."

Bekijk alle artikels uit In Limburg