dinsdag 25 september 2018

In Limburg: 350 miljoen extra voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (25 september 2017)

De Vlaamse Regering zal ook in 2018 het zorg- en welzijnsaanbod verder versterken. Bij de begrotingsopmaak van 2018 krijgt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 350 miljoen euro extra om te besteden, 115 miljoen euro hiervan is bestemd voor investeringen. "Hiermee zetten we verder in op de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen, zoals ouderen en personen met een handicap", zegt minister Jo Vandeurzen.

Bekijk alle artikels uit In Limburg