woensdag 15 augustus 2018

In Limburg: Bibliotheek voor de stad Hasselt en Limburg (4 september 2017)

De nieuwe bibliotheekwerking - een samensmelting van de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) en de Stedelijke Bibliotheek Hasselt (SBH) - zal vanaf 1 januari 2018 volledig gedragen worden door stad Hasselt. In 2014 kondigde de Vlaamse regering aan dat provincies niet langer persoonsgebonden taken op zich mogen nemen. Dit werd in 2016 geformaliseerd in een decreet dat onder andere inhoudt dat de provinciale culturele instellingen zoals de PBL, het Gallo-Romeins Museum en Z33 een nieuwe eigenaar krijgen. De bibliotheek wordt toegewezen aan de stad Hasselt.

Burgemeester Nadja Vananroye: "Dit is voor ons niet zomaar een overname, we gaan met enthousiasme een vernieuwde bibliotheekwerking uitbouwen die niet alleen beide bibliotheken samenbrengt, we willen een werking uitbouwen die resulteert in een nieuwe 3D-bibliotheek."

De PBL neemt door haar geschiedenis en unieke drieledige opdracht als grootste openbare bibliotheek, erfgoedbibliotheek en wetenschappelijke bibliotheek een bijzondere plaats in het Limburgse en Vlaamse bibliotheeklandschap in.

"De PBL is dan ook als bibliotheek met maatschappelijke relevantie voor de regio Limburg een waardevolle aanwinst voor stad Hasselt die op verschillende vlakken haar hoofdstedelijke functie volwaardig wil opnemen", aldus burgemeester Nadja Vananroye.

De PBL en SBH vormen nu al een aanvullend geheel binnen het grondgebied van Hasselt. Ze hebben allebei een zeer goede en betekenisvolle werking, weliswaar met elk hun eigen stijl en accent.

Rekening houdend met haar opdracht, de huidige impact van haar werking en haar samenwerkingsverbanden, is stad Hasselt bereid om de PBL over te nemen. Stad Hasselt zal de SBH samenvoegen met de PBL en laten samensmelten tot één sterke werking met zowel een lokale, regionale als Vlaamse impact.

Een werking die zich vertaalt in een nieuwe naam: "De nieuwe naam is Bibliotheek Hasselt Limburg”, zegt schepen Karolien Mondelaers. Bibliotheek Hasselt Limburg zal stimuleren tot het opdoen van kennis, reflectie en (culturele) ontplooiing door het best mogelijke bibliotheekaanbod én de bijhorende dienstverlening in Hasselt en Limburg aan te bieden. "Onder het moto Samen beter! creëren we een meerwaarde voor Hasselt en voor heel Limburg."


"De overname van de PBL hangt samen met de overdracht van de door de provincie Limburg geïnvesteerde middelen voor werking en personeel aan stad Hasselt. Na uitgebreide inventarisatie en onderhandelingen met de Vlaamse overheid spreken we nu over een budget van 4.953.000 euro. Daarnaast zijn er garanties dat de opdracht en de werking van de huidige PBL en SBH in de nieuwe fusiebibliotheek voor de lange termijn gegarandeerd blijven."


Gedeputeerde Igor Philtjens: "We zijn als bestuur fier op de realisaties die we met de PBL in die meer dan 70 jaar hebben kunnen optekenen. Ik bekijk deze overdracht dan ook met een positieve visie en ben er van overtuigd dat stad Hasselt met minstens evenveel engagement werk zal maken van deze vernieuwde bibliotheekwerking."

Bekijk alle artikels uit In Limburg