Mail je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 20 augustus 2019

Leopoldsburg: Jeugdraad Leopoldsburg lanceert alcoholcharter (16 april 2019)

De jeugdraad wil het goede voorbeeld geven op het gebied van alcoholgebruik. Daarom besliste de algemene vergadering van de jeugdraad om over te gaan tot de aankoop van zogeheten alcoholbandjes. Enerzijds zorgt de raad er op die manier voor dat hij actief helpt om alcoholmisbruik door minderjarigen te voorkomen, en anderzijds reikt hij jeugdverenigingen ook een hulpmiddel aan om een duidelijk onderscheid te maken wie wat mag consumeren.

Samen met de aankoop van deze bandjes werd een alcoholcharter opgesteld. Daarin geeft de jeugdraad tips aan organisatoren van jeugdfuiven om alcoholmisbruik tegen te gaan en worden afspraken gemaakt over het serveren van alcoholische dranken en het gebruik van de alcoholbandjes. Door het charter te ondertekenen engageren organisatoren zich ertoe om zich te houden aan de geldende regelgeving in verband met het serveren van alcohol.

Alle erkende jeugdwerkinitiatieven en/of leden van de jeugdraad mogen een beroep doen op de alcoholbandjes. Die mogen niet dienen als inkombewijs voor de fuif. Ze mogen enkel gebruikt worden om duidelijk het verschil te kunnen zien tussen jongeren van verschillende leeftijden. Jongeren die geen bandje dragen, krijgen geen alcohol. Jongeren die ouder zijn dan 16 krijgen een rood bandje en kunnen enkel bier of wijn bestellen. Vanaf 18 krijgen jongeren een groen bandje en kunnen ze ook sterke dranken, cocktails of alcopops drinken. Verenigingen die gebruik willen maken van de bandjes, moeten het charter ondertekenen, zodat ze zich er ook toe verbinden om de geldende regelgeving rond het serveren van alcohol na te leven.


Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg