Mail je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 20 augustus 2019

Leopoldsburg: 100.000 euro steun voor nieuwe lokalen Scouts Geleeg (16 december 2018)

Scouts Geleeg krijgt 100.000 euro investeringstoelage van het gemeentebestuur. Daarmee ontvangt de eerste van drie jeugdverenigingen een fikse financiële duw in de rug voor het bouwen van nieuwe lokalen.

Naast het voorzien in nieuwe accommodaties voor de eigen diensten was één van de prioriteiten van het huidige bestuur van Leopoldsburg ook een inspanning te leveren voor de huisvesting van de jeugdverenigingen.

Scouts Geleeg, Scouts Centrum en Chiro hebben nood aan betere lokalen. Om dit te realiseren, werd niet gekozen voor een loutere betoelaging van infrastructuur, maar voor een coöperatie tussen de verenigingen en de gemeente Leopoldsburg. Daarom werd in het lopende meerjarenplan van de gemeente Leopoldsburg voor elk van deze verenigingen een investeringstoelage van 100.000 euro voorzien.

Scouts Geleeg heeft concrete bouwplannen. De werken zijn al gestart. Naast de huidige lokalen trekken zij een heel nieuw gebouw op. Dat werd mogelijk doordat zij in februari 2016 van het kerkbestuur van parochie Het Geleeg de nodige gronden in erfpacht verkregen voor een periode van 99 jaar.

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg