www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

donderdag 20 juni 2019

Leopoldsburg: Café Roadhouse en Café Cosmo in Leopoldsburg gesloten (2 augustus 2018)

Waarnemend burgemeester Marc Reynders nam vanmiddag het besluit om Café Roadhouse en Café Cosmo te sluiten. Volgens de informatie waarover hij beschikt moeten beide cafés een vergunning aanvragen in het kader van het politiereglement betreffende de vergunning voor clubhuizen van motorclubs, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 07/02/2018.

Beide cafés kregen van de burgemeester eind juni 2018 een vergunning voor het schenken van ter plaatse te gebruiken gegiste en/of sterke dranken. Het college van burgemeester en schepenen kende nadien aan beide zaken ook een terrasvergunning en een nachtvergunning toe.

De burgemeester werd op 30 juli 2018 in kennis gesteld van een bestuurlijk verslag van de politie waaruit blijkt dat er meerdere elementen voorhanden zijn om te besluiten dat deze zaken een vergunning moeten aanvragen in het kader van het politiereglement voor clubhuizen van motorclubs. De betrokken uitbaters werden, in overeenstemming met de procedure, uitgenodigd voor een hoorzitting op het gemeentehuis. De uitbaters beweerden dat hun café helemaal geen clubhuis is.

"De elementen uit het bestuurlijk verslag wogen uiteindelijk zwaarder door bij de beslissing. De cafés krijgen het bevel te sluiten omdat ze niet de juiste vergunning hebben. Ze krijgen natuurlijk de mogelijkheid om een juiste vergunning aan te vragen."

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg