www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Leopoldsburg: Eerste klimaatboom (1 december 2017)

Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen hebben samen het project Ruimte voor Bomen op touw gezet om iets te doen tegen de klimaatverandering. Met dit project willen ze gemeenten een duwtje in de rug geven bij het aanplanten van extra bomen en het onderhouden van de bestaande exemplaren. Leopoldsburg is één van de 38 Limburgse gemeenten die de engagementsverklaring voor het project ondertekend hebben. Limburg.net voorziet uit het CO2-fonds middelen om in totaal 1.500 klimaatbomen aan te planten in woonkernen in de deelnemende gemeenten. Deze klimaatbomen zullen op termijn zorgen voor een verlaging van de CO2 en voor een betere leefomgeving.

In Leopoldsburg zal dit in totaal neerkomen op ongeveer 60 bomen per jaar. De eerste klimaatboom, een winterlinde, werd vorige week geplant aan het monument op de hoek van de Oudstrijdersstraat en de Zavelstraat. In de loop van 2018 zullen er nog een zestigtal bomen geplant worden in de hele gemeente en ook voor 2019 zijn er al een aantal aanplantingen voorzien.

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg