www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Leopoldsburg: 80-tal vrijwilligers en kinderen nemen deel aan oefening gasontploffing (29 november 2016)

Op 28 november organiseerde de gemeente Leopoldsburg samen met het OCMW een oefening hulpverlening in crisissituaties, die kadert in de gemeentelijke nood- en interventieplanning. Een 80-tal vrijwilligers boden zich spontaan aan om te figureren.

Het scenario was opgesteld als volgt: in het Cultuurcentrum gebeurde een gasontploffing tijdens een schoolvoorstelling. De aanwezige kinderen en omwonenden werden met de bus naar de sporthal gebracht.

De oefening werd uitvoerig besproken. Hierbij werd vooral gelet op het onthaal, de organisatie en registratie van de vrijwilligers. De aanwezige hulpverleners gingen naar huis met heel wat tips en een vervolgafspraak voor een nieuwe oefening volgend jaar.

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg