Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zondag 16 december 2018

Leopoldsburg: Gemeente en OCMW verhuizen (28 november 2016)

Gemeente en OCMW Leopoldsburg bouwen vanaf januari 2017 een nieuw gemeentehuis op de plaats van het huidige gemeentehuis. Deze verbouwing past in het toekomstplan dat het bestuur in 2013 opstelde. Het zal leiden tot een moderne en efficiënte dienstverlening waarbij de gemeente- en OCMW-diensten onder 1 dak zullen te vinden zijn aan Koningin Astridplein 37. "Bovendien betekenen minder gebouwen ook minder onderhouds- en energiekosten en een eenvoudiger gebouwenbeheer."

Om dit alles te realiseren, wordt het gemeentehuis grondig verbouwd en wordt er een gloednieuw gedeelte achter de karakteristieke gevel opgebouwd. De gemeente gebruikt hiervoor onder meer middelen afkomstig uit de verkoop van een aantal gebouwen in haar bezit: de werkwinkel, het oude rusthuis, de oude pastorij, de administratieve zetel van het OCMW en de brandweerkazerne, de vroegere Woeling en het sociaal huis. Deze zullen respectievelijk gespreid verkocht worden in de periode tussen 2016 en 2019.

Wie benieuwd is naar dit nieuwe gemeentehuis dat wellicht midden 2018 de deuren opent en wie graag achtergrondinformatie wilt over de gemaakte keuzes en het nieuwe dienstverleningsconcept, is welkom op de infoavond van maandag 6 februari 2017 om 19.30 uur in Cultuurcentrum Leopoldsburg.

Ter voorbereiding van de verbouwingswerken in het gemeentehuis, verhuizen meerdere diensten. Als gevolg hiervan zijn volgende diensten gesloten op 1 en 2 december 2016: gemeentehuis, bibliotheek, integratie- en vreemdelingendienst, administratie OCMW. Op 1 december zijn alle gemeente- en OCMW-diensten telefonisch onbereikbaar.

De diensten die tijdens de verhuisdagen wel open blijven, zullen geen toegang hebben tot het netwerk, internet en telefonie. Zij zullen dus een beperkte dienstverlening aanbieden.

Tijdelijke locatie vanaf 5 december 2016: Kwartier IJzer
Het is de nieuwe locatie waar je vanaf 5 december 2016 terecht kan voor:

- de diensten die je altijd in het gemeentehuis hebt kunnen vinden,

- de administratieve diensten van het OCMW,

- de integratie- en vreemdelingendienst en de schoolopbouwwerker,

- de vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad,

- de huwelijken.

Op het gelijkvloers zijn alle publieksgerichte diensten terug te vinden zoals bevolking, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, ... alsook de bureaus van de burgemeester en schepenen. Op de eerste verdieping bevinden zich de ondersteunende diensten zoals de financiële en personeelsdienst en de bureaus van de gemeente- en OCMW-secretaris. De medewerkers aan het onthaal nabij de inkom maken de bezoekers graag wegwijs in het nieuwe gebouw.

Opgelet: de medewerkers van het sociaal huis verhuizen niet mee naar Kwartier IJzer. Zij blijven bereikbaar op hetzelfde adres: Tramstraat 43.
De jeugddienst krijgt haar eigen stek op domein Moorslede: Guillaumelaan 9.

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg