info@limburgnieuws.be

dinsdag 18 februari 2020

Lanaken: Herbestemming gezocht voor site voormalig rubberfabriek (4 oktober 2019)

Het plan heeft als doel de herbestemming van de terreinen van de voormalige vestiging van het bedrijf Limburgse Rubber Producten – Rekem tot woonzone te realiseren. Deze terreinen zijn gelegen aan de Heirbaan en grenzen aan de verkaveling Hangveld. De huidige eigenaar van het terrein investeerde in de afbraak van de voormalige bedrijfsgebouwen en de volledige sanering van het terrein.

Een herbestemming naar woongebied past in de ruimtelijke visie van de gemeente op deze locatie. Het doel is te komen tot de uitbouw van een hedendaagse wijk, geïntegreerd in het weefsel van Rekem en een optimaal antwoord bieden aan de woonwensen van de Lanakenaar. De opmaak van een RUP verloopt in verschillende stappen. "Momenteel bevinden we ons in de startfase. De proces- en startnota is op 5 september 2019 door het schepencollege goedgekeurd. Over deze nota houden we van 7 oktober 2019 tot en met 5 december 2019 een publieke raadpleging. Tijdens deze periode nodigen we u uit voor een info- en participatiemoment waarbij we naar uw mening vragen."

Participatiemoment met infomarkt op maandag 7 oktober of dinsdag 8 oktober, telkens van 17u tot 20u. In het ontmoetingscentrum Kleinveld, aan de Populierenlaan in Rekem, zal u tijdens deze 2 dagen meer info ontvangen over deze plannen en kan u uiteraard ook vragen stellen of suggesties/bedenkingen aan ons doorgeven.

Tijdens de publieke raadpleging van 7 oktober tot en met 5 december 2019 liggen de start- en procesnota ter inzage op het gemeentehuis, dienst omgevingsvergunningen (tijdens openingsuren).
www.lanaken.be/rup


Bekijk alle artikels uit Lanaken