www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 18 januari 2019

Lanaken: Verkoop van recreatiedomein De Krieckaert geschorst (22 december 2017)

De gouverneur heeft het besluit van de gemeenteraad van Lanaken van 23 oktober 2017 betreffende de verkoop van recreatiedomein De Krieckaert geschorst. Door de schorsing van het gemeenteraadsbesluit kan de verkoop voorlopig niet doorgaan. "De gemeente zal zich niet neerleggen bij de beslissing van de gouverneur en zal een gemotiveerde rechtvaardiging voorleggen aan de gemeenteraad. De Vlaamse regering zal dan een eindbeslissing moeten nemen en alsnog tot vernietiging overgaan hetzij de gemeente gelijk geven."

"In het besluit van de gouverneur wordt beweerd dat de gemeente de verkoop niet voorafgaandelijk heeft aangeboden aan de Vlaamse grondenbank. Dit argument blijkt niet correct te zijn aangezien er geen voorkooprecht blijkt te zijn. Het OCMW zou onvoldoende geraadpleegd zijn in de besluitvorming. Ook dat blijkt niet te koppen: de OCMW-raad van 20 november blijkt wel degelijk ingestemd te hebben met de verkoop. Verder wordt aangehaald dat alleen de gemeenteraad bevoegd is om beslissing te nemen in verband met de verkoop van onroerende goederen. Dat blijkt ook het geval te zijn: zowel de vaststelling van de verkoopsvoorwaarden alsook de eigenlijke verkoop is goedgekeurd door de gemeenteraad."

"De gouverneur stelt dat de gemeente de gelijkheid tussen de kandidaten niet heeft gerespecteerd doordat het domein niet via openbare verkoop aan alle gegadigden zou zijn aangeboden. De gemeente betwist dit ten stelligste. Het domein is 6 maanden te koop gesteld via een publiek biedingsplatform, doch zonder resultaat. In de onderhandelingen die daarop volgden heeft de gemeente met alle gegadigden steeds de gelijkheid tussen de kandidaten gewaarborgd. De gemeente is er dan ook van overtuigd over een sterk dossier te beschikken."


De dagelijkse exploitatie van het domein blijft voorlopig door de gemeente ingevuld.

Bekijk alle artikels uit Lanaken