zaterdag 22 september 2018

Lanaken: Eerste fietsstraat en autoluw Kerkplein (29 augustus 2017)

De gemeenteraad van Lanaken heeft het nieuwe verkeerscirculatieplan goedgekeurd. Er worden enkele maatregelen genomen die het centrum verkeersveiliger maken voor de zwakke weggebruiker en zullen zorgen voor een opwaardering van het handelscentrum. Vanaf maandag 30 oktober 2017 zal de Stationsstraat omgevormd worden tot een fietsstraat en op het Kerkplein zal het doorgaand gemotoriseerd verkeer verminderd worden. Om dit te bekomen zullen de rijrichtingen in een aantal straten in het centrum omgedraaid worden. De eerste zichtbare wijziging is de vernieuwing van de Stationsstraat die op zaterdag 9 september officieel zal geopend worden. Vanaf maandag 30 oktober 2017 zal dus het centrum van Lanaken een volgende grondige wijziging ondergaan wat de verkeersafwikkeling betreft.

Burgemeester Marino Keulen: "In 2014 hebben we een onderzoek besteld dat gericht was op de fysieke en economische ontwikkeling van Lanaken-centrum. Er werd een gebrek aan uitstraling en verblijfskwaliteit in het centrum van Lanaken vastgesteld en men werkte een visie uit voor de opwaardering van het handelscentrum. De herinrichting van de Stationsstraat is een eerste grote stap in de realisatie van die visie. De volgende stap is de wijziging van de verkeerscirculatie."

Schepen Christel Gorissen: "De grootste prioriteit is zorgen voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Door het weren van doorgaand verkeer op het Kerkplein en het implementeren van een fietsstraat trachten we het centrum verkeersveiliger te maken. Het omkeren van de rijrichting van de Stationsstraat is dus eigenlijk een ondersteunende maatregel voor de fietsstraat. De automobilist blijft er welkom maar de zwakke weggebruiker krijgt een grotere prioriteit dan hij voorheen had. De automobilist zal dus minder mogelijkheden hebben als hij voor de Stationsstraat kiest wat ervoor zal zorgen dat de Stationsstraat rustiger en veiliger wordt."


De herinrichting van de Stationsstraat is een eerste stap in de hervorming van het centrum van Lanaken. Binnen 2 maanden volgt de wijziging qua verkeerscirculatie en in een latere fase zal via de Langkeukelbeek een verbinding gemaakt worden vanuit het centrum naar het sportpark Montaignehof dat volgend jaar opent. De nieuwe Stationsstraat zal op zaterdag 9 september feestelijk geopend worden vanaf 13u. De verkeerscirculatie wijzigt op maandag 30 oktober.

Bekijk alle artikels uit Lanaken