zaterdag 22 september 2018

Kortessem: Zondag 21 september: Dag van de Landbouw in Kortessem (16 september 2014)

Op zondag 21 september organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden weer de ‘Dag van de Landbouw’. Tientallen bedrijfsleiders gunnen je dan, samen met hun familie, graag een blik op hun werk, producten en het leven op hun land- en tuinbouwbedrijven. Het thema is ‘Ontdek van heel dichtbij hoe het echt werkt’.

In Kortessem zetten vier landbouwbedrijven de deuren open.

Roel Grommen
Fruitteelt (aardbeien)

Vroeger was dit een gemengd bedrijf met akkerbouw, varkens en vleesvee. Intussen schakelde Roel volledig over op aardbeien. Hij teelt de vruchten onder kappen en in de openlucht. De aardbeien die onder kappen staan, worden zowel op stellingen als in de vollegrond geteeld. Roel investeerde in een koelcel en snelkoeler waarmee de aardbeien zeer snel gekoeld worden tot 2 °C. Regenwater wordt opgevangen om de aardbeiplanten mee te bevloeien.

Kortessem
Eggetingenstraat 28
Welkom van 13 tot 18 uur

Koen, Peter en Kristof Ketelslegers

Vleesvee

Koen, Peter en Kristof zijn drie broers die dit vleesveebedrijf vier jaar geleden overnamen van hun vader. Ze houden een 350-tal stieren, vooral van Franse afkomst (onder meer Blonde d’Aquitaine) en Belgisch witblauw. Ieder heeft zijn eigen taak op het bedrijf. Zo zorgt Peter voor de verzorging van de dieren, Koen staat in voor het veldwerk en Kristof verhandelt de dieren. Het voeder van de koeien, vooral gras en maïs, wordt op eigen akkers geteeld.

Kortessem
Gulmerstraat 45
Welkom van 13 tot 18 uur


Michaël Roebben, Yves en Joris

Akkerbouw, pluimvee en hoeveslagerij

Dit was eerst een rundvee- en akkerbouwbedrijf. De akkerbouwtak bleef, maar het rundvee werd ingeruild voor zo’n 80.000 slachtkuikens. Twee jaar geleden kreeg het pluimvee een nieuwe emissiearme stal. Op het dak liggen zonnepanelen en al het regenwater wordt opgevangen. Het bedrijf teelt maïs, tarwe en suikerbieten. Er is ook een hoeveslagerij waar vlees van eigen dieren (kip en konijn) en van collega’s wordt verkocht. Het bedrijf ontvangt ook groepen. Er zijn meerdere rondleidingen voorzien.

Kortessem
Opeindestraat 115A
Welkom van 13 tot 18 uur


Ludo en Diane Vandebrouck-Vanheusden, Simon, Katlijne, Joris en Laure

Akkerbouw en melkvee

Vijfentwintig jaar geleden werden de ouderlijke bedrijven van Diane en Ludo samengevoegd tot een nieuw bedrijf. Nu zijn er 200 koeien met bijbehorend jongvee. Ze worden per 24 gemolken in een melkcarrousel. De warmte van de melk wordt gerecupereerd. Het regenwater wordt gebruikt voor het reinigen van de stal. Naast gras en maïs teelt men ook enkele akkerbouwgewassen. Voor de kinderen is er de hele zomer een maïsdoolhof.

Kortessem
Leenstraat 8
Welkom van 13 tot 18 uur

Bekijk alle artikels uit Kortessem