www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Kortessem: Geen milieuvergunning voor pluimveebedrijven (14 maart 2013)

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove twee milieuvergunningen in Kortessem geweigerd. Hiermee hebben zij het meerderheidsstandpunt van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gevolgd. De ene milieuvergunningsaanvraag was voor het houden van 84.000 slachtkippen, de andere voor het houden van 80.000 opfokpoeljen voor legkippen.

“Het advies van het college van burgemeester en schepenen was ongunstig omdat er al twee industriële landbouwbedrijven in de onmiddellijke omgeving vergund zijn. Terecht vond het college dat alle cumulatieve milieueffecten onderzocht dienden te worden”, legt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove uit.

In beide gevallen werden tijdens het openbaar onderzoek meer dan 100 bezwaren en/of opmerkingen ingediend.

Gedeputeerde Vandenhove: “Zo veel klachten van hinder kunnen we niet anders dan serieus nemen. Als gedeputeerde van de provincie Limburg vind ik het belangrijk om zeker de mening van de gemeente en de burgers in rekening te nemen bij mijn beslissingen.”

Bekijk alle artikels uit Kortessem