info@limburgnieuws.be

zaterdag 6 juni 2020

Kinrooi: Aannemers gezocht voor herinrichting schoolomgeving Molenbeersel en Kinrooi (5 februari 2019)

Verkeersveilige schoolomgevingen zijn altijd al een belangrijk gegeven geweest in de gemeente Kinrooi. De eerste echte gemeenteraad van de nieuwe beleidsperiode zet meteen het licht op groen voor een verbetering van twee schoolomgevingen in Kinrooi en Molenbeersel.

Schepen van burgerparticipatie Peter Nies: "Het dossier kwam vroeger al eens op de gemeenteraad maar door een staaltje van burgerparticipatie in het belang van de schoolgaande kinderen keurde de raad nu een aangepast ontwerp goed. Op vraag en met suggesties van een aantal omwonenden en de school, werd het plan immers hertekend door de ontwerper. De oorspronkelijke uitgangspunten van het project werden behouden want de zwakke weggebruiker moest de belangrijkste speler in het verhaal blijven. Verder moest er voldoende parkeergelegenheid zijn voor auto's en diende de vrijgekomen ruimte van de afgebroken parochiezaal nuttig aangewend te worden. Ook de aanleg van gescheiden riolering in de Kleine Scheurestraat bleef in het plan behouden want Infrax draagt nog steeds bij voor dit project. In het oorspronkelijk plan was er sprake van een bufferbekken, wat we wettelijk moesten voorzien om het infiltreren van overtollig regenwater mogelijk te maken. Dat is in het nieuwe plan verdwenen door met dikkere buizen voor de regenwaterafvoer te werken. Het oorspronkelijk idee - een fietsstraat en een grote parking - werd niet gedragen door alle betrokkenen. Eén van hen schetste een alternatief waarbij de scheiding tussen de zwakke weggebruikers (fietsers, wandelaars) en het autoverkeer nog prominenter aanwezig is. Verder was er ook uitdrukkelijk de wens om iets meer groen te behouden in het plan. Buro LST kroop opnieuw in de pen en leverde een aangepast plan dat nu goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Het is een mooi voorbeeld van participatiebeleid; een item waaraan we in deze beleidsperiode nog meer aandacht zullen schenken. Het project wordt geraamd op 577.000 euro waarvan het grootste gedeelte gefinancierd zal worden door de gemeente zelf."

Schepen van onderwijs Mark Hoedemakers: "Met module 10 van het mobiliteitsconvenant kan een gemeente subsidie krijgen voor de herinrichting van een schoolbuurt die dichtbij of aan een gewestweg ligt. De schoolomgeving van Harlindis en Relindis en basisschool 3K komt in aanmerking hiervoor. De initiële goedkeuring daarvan dateert al van 2003 en het plan werd eind 2017 goedgekeurd door de gemeenteraad. Omdat dit project in de meerjarenbegroting tot 2019 verschoven werd, keurde de raad nu het bestek goed om op zoek te gaan naar een aannemer voor dit project."

De bestaande weg in de Kloosterstraat, Processieweg en Melkerijstraat zal opgebroken worden. Er zal gescheiden riolering aangelegd worden waarbij er de verplichting is dat alle betrokkenen moeten afkoppelen. Zoals altijd zal hiervoor een afkoppelingsdeskundige de betrokken bewoners te gepasten tijde bezoeken. Naast de nieuwe riolering en wegenis, zullen ook een zestal verhoogde kruispunten aangelegd worden. Die zullen de verkeersveiligheid van de schoolomgeving ten goede komen. De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op 2.000.000 euro. Dankzij de subsidies van onder andere Infrax en de Vlaamse overheid is maar 642.000 euro ten laste van de gemeente. In de schoolomgeving aan de Kloosterstraat en Melkerijstraat komt de Afdeling Wegen en Verkeer tussen in de kosten voor de afwerking bovenbouw.


Bekijk alle artikels uit Kinrooi