www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Hoeselt: N730: Eerste twee rotondes deze week in gebruik (15 juni 2016)

De werkzaamheden van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de N730 ter hoogte van het op- en afritten complex met de E313 Bilzen-Hoeselt vorderen vlot. Deze week worden de eerste twee rotondes – ter hoogte van de op- en afrit E313 (kant Hoeselt) en de oprit naar de Alden Biesensingel – afgewerkt en in gebruik genomen.

Om de verkeershinder te beperken, zal de aannemer de rotondes afwerken gedurende 3 opeenvolgende nachten. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag heeft het agentschap de verkeerssituatie gewijzigd. Het verkeer kan vanaf woensdagochtend via tijdelijke wegenis over de twee rotondes rijden. Het agentschap zal deze week ook de omleiding via de Alden Biesensingel opheffen en de tijdelijke verkeerslichten aan de op- en afrit uit dienst nemen. In de komende nachten worden de aansluitingen op de rotondes afgewerkt. Tegen eind van de week kan het verkeer volledig over de nieuw aangelegde rijhelft aan de westzijde (kant handelszone) van de N730 rijden.

Vanaf vrijdag 17 juni zal de aannemer verder werken aan de oostelijke kant van de N730 (kant spoorlijn). Gedurende deze werkzaamheden zal er voor de weggebruiker gelijkaardige hinder zijn als in de vorige fase. Tegen het einde van het jaar zal het hele project afgerond zijn.

Bekijk alle artikels uit Hoeselt