www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 18 januari 2019

Herk-de-Stad: Aantal verkeersongevallen in 2016 laagste in tien jaar tijd (23 februari 2017)

Sinds 2007 kent het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden na een jarenlange stijging terug een dalende trend. In 2016 werd met 564 dergelijke ongevallen zelfs het laagste cijfer in tien jaar genoteerd.
In 2007 kenden Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven met in totaal 847 verkeersongevallen met doden en gewonden een piek na een reeds jarenlange stijging. Vanaf toen werd stilaan een dalende trend ingezet. In 2016 werd met 564 ongevallen het laagste cijfer in tien jaar bereikt. Ook in de meeste gemeenten van de politiezone is het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden gedaald in 2016. Enkel in de gemeenten Halen en Lummen is in 2016 een kleine stijging waarneembaar.


"Wat het totaal aantal gewonden (doden, zwaargewonden en lichtgewonden) als gevolg van deze verkeersongevallen betreft in de politiezone, kunnen we net als voor de ongevallen het laagste cijfer in tien jaar noteren."

"Op basis van de letselongevallen van de afgelopen drie jaar stellen wij per gemeente een lijst op met locaties waar zich de meeste ongevallen hebben voorgedaan", zegt korpschef Philip Pirard. "Op deze locaties houden wij dan regelmatig flitscontroles. Ook bij klachten van overdreven snelheid wordt getracht kort op de bal te spelen. "Op de locaties waarover we een klacht ontvingen, plaatsen we een verkeersteller. Als uit de informatie op die teller blijkt dat er effectief een snelheidsprobleem is, plaatsen we gedurende een twee- tot drietal weken een smileybord om de automobilisten te sensibiliseren. Daarnaast bekijken we samen met het gemeentebestuur of er infrastructurele maatregelen moeten worden genomen."

Bekijk alle artikels uit Herk-de-Stad