www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Herk-de-Stad: Nu ook burenbemiddeling in Halen, Lummen en Herk-de-Stad (3 februari 2016)

De politie Limburg Regio Hoofdstad krijgt meer en meer meldingen binnen van burengeschillen. Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek kunnen al sinds 2012 beroep doen op de dienst Burenbemiddeling. Na de fusie met de politiezone West-Limburg werd deze dienstverlening inmiddels uitgebreid naar Halen, Lummen en Herk-de-Stad.


Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Het is beter dat jij en je buur samen een overeenkomst bereiken die rekening houdt met jullie belangen en wensen. Zo’n overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door de politie, de vrederechter of een rechtbank.


In 2014 behandelde de dienst Burenbemiddeling 89 dossiers. In 2015 liep dit cijfer op tot 104 dossiers. Hiervan kan 47% beschouwd worden als geslaagd en 35% als niet geslaagd. De reden van het niet slagen van een bemiddeling is vaak te wijten aan het feit dat één van de partijen niet ingaat op de uitnodiging tot bemiddeling. Burenbemiddeling is immers geen verplichting. De meest voorkomende oorzaken van burengeschillen zijn geluidsoverlast (34%), ergernissen over beplanting zoals overhangende takken of te hoge hagen (25%) en onenigheden over de erfafscheiding (12,5%).


Een goede relatie met je buren is belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld door elkaar te groeten of door af en toe een praatje te maken, elkaar een handje te helpen, iets uit te lenen of door deel te nemen aan buurtactiviteiten. Houd rekening met je buren en probeer voor geen overlast te zorgen. Indien je een feestje plant, verwittig je best je buren. Een briefje in de bus is een kleine moeite maar een groot gebaar.


Als er iets mis gaat, is het gemakkelijker om erover te praten als je elkaar kent. Communiceren is een belangrijke stap naar een oplossing. Misschien waren je buren zich wel helemaal niet bewust van hun gedrag, en vinden ze het geen probleem om zich een beetje aan te passen.

Bekijk alle artikels uit Herk-de-Stad