Nieuws uit Limburg

vrijdag 19 oktober 2018

Heers: Geen nieuwe windturbines in Heers (29 november 2013)

Op donderdag 28 november 2013 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu & Natuur Ludwig Vandenhove principieel om geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van 3 nieuwe windturbines in Heers. “Gezien de vele bezwaren van natuurverenigingen heb ik voorgesteld de milieuvergunningsaanvraag te weigeren”, zegt Vandenhove.

Inmiddels heeft het aanvragende bedrijf Edison Energy de milieuvergunningsaanvraag ingetrokken.

Bekijk alle artikels uit Heers