Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zaterdag 15 december 2018

Heers: Minister keurt PRUP Heers gedeeltelijk goed (6 juni 2013)

Tijdens de provincieraadszitting van 20 februari werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Kasteel van Heers” unaniem goedgekeurd. Door het opstellen van dit plan wenst de provincie de ontwikkelingsmogelijkheden voor het vervallen kasteel te verruimen en juridische zekerheid bieden aan mogelijke investeerders. De plannen voorzien dat er educatieve, socioculturele en/of recreatieve activiteiten ontwikkeld zouden kunnen worden. Eveneens werd een woonreservegebied voorzien zodat op lange termijn er nog een mogelijkheid was voor het creëren van bijkomende bouwmogelijkheden in Heers. Daarnaast voorziet het plan ook in een parking die ingepast moet worden in de omgeving van het kasteel en in functie van de uitbouw van het kasteel staat.

Gedeputeerde Inge Moors: “De minister keurt het plan gedeeltelijk goed. Dit betekent dat hij zijn akkoord geeft aan de bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden voor het kasteel en het kasteelpark, wat positief is. Maar de voorziene inplanting van het woonreservegebied en de parking worden geschrapt. Ik vind het spijtig dat de mogelijkheden die ons plan voorzag, om te garanderen dat er ook nog ruimte in de toekomst is voor bijkomende bouwgronden en woongelegenheden in Heers en Veulen, niet worden weerhouden. Dit zou de leefbaarheid van Heers en Veulen nochtans ten goede komen. Eveneens valt de garantie weg dat er een parking bij het kasteel ontwikkeld kan worden die landschappelijk geïntegreerd is bij het kasteel. Uiteraard is het positief dat dankzij de gedeeltelijke goedkeuring van het PRUP Kasteel van Heers ontwikkelingsmogelijkheden worden gecreëerd voor een nieuwe toekomst van het kasteel en het kasteelpark. Ik vind het vooral jammer dat de relatie tussen het kasteeldomein en de omliggende zones niet wordt verankerd. Maar ik herhaal: de erfgoedwaarde van het kasteel en omliggend park mag geenszins verloren gaan.”

Bekijk alle artikels uit Heers