Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zaterdag 15 december 2018

Heers: Nieuwe kansen voor kasteel van Heers (21 februari 2013)

Provincieraad keurt Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Kasteel van Heers" definitief goed. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) "Kasteel van Heers" kent een ruime voorgeschiedenis. In 2007 al oordeelde de Vlaamse regering dat het provinciebestuur een planningsinitiatief dient te nemen om het Kasteel te herbestemmen. Op 20 februari 2013 kan de provincieraad van de provincie Limburg het PRUP "Kasteel van Heers" definitief vaststellen. Gedeputeerde Inge Moors: “Het 15de eeuwse beschermd kasteel met kastelenpark bevindt zich in sterk verval. Dankzij het PRUP Kasteel van Heers verruimen we de ontwikkelingsmogelijkheden van het Kasteel en omliggende park en creëren we kansen om het kastelenlandschap van Haspengouw in ere te herstellen. De erfgoedwaarde mag geenszins verloren gaan. Naast wonen kunnen er ook educatieve, socioculturele en/of recreatieve activiteiten ontwikkeld worden op en rond het kasteel. Bovendien geeft dit PRUP ook de mogelijkheid om op lange termijn een zone van meer dan 3,5 ha met extra woningen te realiseren, dit kan de leefbaarheid van Heers en Veulen op lange termijn enkel ten goede komen."

Het ontwerpplan mocht enkel gewijzigd worden naar aanleiding van de bezwaren, opmerkingen of adviezen die tijdens het openbaar onderzoek werden geformuleerd. De provincieraad werd dan ook verzocht het PRUP op een aantal punten aan te passen.

Deze aanpassingen hebben betrekking op zowel het advies van bevoegd minister Muyters als op de bezwaren die werden ingediend bij de provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) door de natuurvereniging en de bewoners van de “Baron de Stockemlaan”.

Bekijk alle artikels uit Heers