Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zaterdag 15 december 2018

Hechtel-Eksel: Hechtel-Eksel verzet zich tegen uitbreiding van legkippenbedrijf (30 januari 2018)

Op 15 januari 2018 heeft de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de vergunning aan Eierfarm Van Eijk in Hechtel-Eksel verleend voor de uitbreiding van hun legkippenbedrijf. Dit bedrijf is gelegen in de Heidebloemstraat, met een huidige capaciteit van 60.000 legkippen. Eierfarm Van Eijk diende een milieuvergunningsaanvraag in voor onder andere de uitbreiding van het aantal legkippen (van 60.000 naar 120.000 kippen), de bouw van een nieuwe stal en de uitbreiding van de eierenopslagcapaciteit.

De Deputatie had eerder een weigering van de milieuvergunningsaanvraag afgeleverd na negatief advies van het gemeentebestuur. De hoofdredenen hiervoor waren voor het gemeentebestuur de impact op de omgeving, de onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden en de onvoldoende garanties op risicobeperking voor hinder en externe veiligheid.

Eierfarm Van Eijk ging in beroep tegen het besluit van de provincie, waardoor andere milieu-instanties hun advies dienden uit te brengen. De minister lijkt echter gerustgesteld door de gunstige adviezen van deze milieu-instanties en de administratie, waarna ze de vergunning voor de uitbreiding heeft verleend.

"Maar als gemeente zijn we er allerminst gerust op dat impact van een uitbreiding van dermate grootte zo gering gaat zijn als er geschat wordt", zegt schepen Theo Martens. "Het gemeentebestuur gaat advies inwinnen bij advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie."

"Hiermee lijkt het bestuur aan te sturen op een mogelijk beroep bij de Raad van State tegen deze beslissing", aldus burgemeester Jan Dalemans en schepen Raf Truyens.

Bekijk alle artikels uit Hechtel-Eksel