www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Hechtel-Eksel: 600.000 euro voor cameranetwerk in zone Kempenland (21 december 2016)

Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer investeren in de uitbouw van een ANPR-cameranetwerk in de politiezone Kempenland. Via een netwerk van camera’s wordt er een zogenaamd schild rond de zone opgebouwd en dat in samenspraak met de omliggende zones. De bedoeling is uiteraard de (verkeers)veiligheid te verhogen. Voor het project wordt een budget van 600.000 euro uitgetrokken. (Verkeers)veiligheid en bestrijding van de criminaliteit zijn absolute prioriteiten voor Politiezone Kempenland en de gemeenten Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer.

ANPR-camera's (Automatic Numberplate Recognition) registeren alle voorbijrijdende voertuigen. De gegevens worden verzameld in een centrale databank die kan gebruikt worden voor diverse toepassingen. Dat kan gaan van het louter tellen van voertuigen tot het analyseren van de gegevens voor politionele toepassingen.

Een eerste voorbeeld is de snelheidsdetectie via trajectcontrole wat het aantal ongevallen ten gevolge van overdreven snelheid naar beneden zal halen. De trajectcontrole op de fietsstraat in Peer is hiervan een voorbeeld en zal dan ook opgenomen worden in het ANPR-netwerk.

Verder is er ook de blacklistcontrole waarbij alle voertuigen die in het cameragebied komen, geregistreerd worden. Dit opent perspectieven voor het opsporen van gezochte personen of voertuigen. Deze toepassing is nuttig in het onderzoek rond criminele feiten (woninginbraken) en het opsporen van bestuurders die bijvoorbeeld een ongeval met vluchtmisdrijf pleegden.

Daarnaast kan het camerasysteem actief aangewend worden om voertuigen/nummerplaten die geseind staan op het spoor te komen. Dat wil zeggen: gestolen voertuigen, onverzekerde voertuigen, voertuigen waarvan de schouwing verlopen is, …, worden opgenomen in de databanken die aan de ANPR toepassing gelieerd zijn. Wanneer zij dan binnen het camerabereik komen, worden zij automatisch herkend, de zogenaamde hit. De politiemensen kunnen zo gerichter werken. De boosdoeners worden uit het verkeer gehaald, terwijl de brave bestuurders niet moeten lastig gevallen worden.

Het is de bedoeling om op termijn een volledig cameraschild in de hele politiezone te bekomen en dat in samenspraak met de omliggende zones. Het project start in Peer. Het is de bedoeling om in de tweede helft van 2017 operationeel te zijn.

Bekijk alle artikels uit Hechtel-Eksel