info@limburgnieuws.be -

zondag 9 augustus 2020

Hasselt: Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen van start op 18 november (18 november 2019)

Op maandag 18 november 2019 voert de stad Hasselt de laatste tijdelijke verkeersmaatregelen door in het kader van de eerste fase van de proefopstellingen in Kuringen. Hiermee wil de stad testen welke ingrepen de veiligheid en leefbaarheid in de betrokken wijken kunnen verbeteren. Concreet gaat het om wijzigingen in Kuringen-centrum die al waren aangekondigd maar door de locatie van het circus niet meteen konden worden doorgevoerd.

Zo zal de Joris van Oostenrijkstraat tussen de Crutzenstraat en de Diepstraat enkelrichting worden voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor zal het voor gemotoriseerd verkeer niet langer mogelijk zijn om vanuit de Diepstraat linksaf te draaien in de Joris Van Oostenrijkstraat en ontstaat een veiligere omgeving voor de schoolkinderen. Daarnaast wordt er een snelheidsremmer op de brug in de Overdemerstraat geplaatst. De maatregelen blijven minimaal tot het einde van de eerste fase van kracht (januari 2020).

De parking aan het Prinsenhof achter de kerk wil de stad extra stimuleren als parking voor schoolparkeren. Hier kunnen ouders hun kinderen die schoollopen aan de stedelijke basisschool veilig afzetten of verder begeleiden naar de schoolpoort via het wandelpad langs de kerk. Om de nieuwe situatie vlot te introduceren, plaatst de stad in de dagen aansluitend op 18 november signalisatieborden die de in- en uitrit van de parking aanduiden.

Tot afgelopen woensdag stond het circus opgesteld aan het Prinsenhof. Een gedeelte van de proefopstellingen uitstellen was dan ook een bewuste keuze om geen extra overlast te bezorgen rondom de schoolomgeving. Nu de tenten weg zijn, is er meer ruimte om een haalbare wijziging in de verkeerssituatie door te voeren.

Eind oktober ging de eerste fase van het proefproject om Kuringen-centrum, Kuringen-Heide en Berkenveld verkeersveiliger en leefbaarder te maken van start. Het stadsbestuur van Hasselt test door middel van een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen nieuwe situaties om uiteindelijk een definitieve wijziging door te voeren via en globaal bereikbaarheidsplan. Op basis van de meting op meer dan 30 plaatsen in het volledige testgebied zal de lopende testfase begin januari 2020 worden geƫvalueerd om te komen tot mogelijk bijsturingen die worden opgenomen in een aansluitende tweede testfase.

Bekijk alle artikels uit Hasselt