info@limburgnieuws.be

vrijdag 5 juni 2020

Hasselt: Nieuw plein verbindt Blauwe Boulevard met Hasseltse binnenstad (22 oktober 2019)

In het voorjaar van 2020 opent de nieuwe publieke ondergrondse parking aan de Blauwe Boulevard. "Om bezoekers vanaf deze parking op een vlotte en comfortabele manier richting onze binnenstad te leiden, starten we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van een verbindingsplein. Een groene inrichting, eenvormige bestrating en autoluwe Kattegatstraat vormen dit onaantrekkelijke, drukke kruispunt om tot een stedelijke hotspot", zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert.

"Dat maart 2020 een belangrijke maand wordt voor Hasselt weet intussen iedereen", zegt Libert. "Dan nemen we onze vernieuwde Grote Markt in gebruik en openen aan de westzijde van de Blauwe Boulevard de eerste handels- en horecazaken de deuren. Voor ons als bestuur vormt de Blauwe Boulevard een verlengde van de centrale winkel-as Demerstraat-Hoogstraat-Koning Albertstraat. Die onderlinge relatie willen we ook via de herinrichting van het openbaar domein versterken. Zo moet een shopper op een vlotte en veilige van de binnenstad aan de Kanaalkom geraken en omgekeerd."

"Vandaag vormt de kruising tussen de nieuwe Gelatineboulevard, Groene Boulevard en Kattegatstraat een onaantrekkelijke en harde grens tussen de beide stadsdelen. Er komt een comfortabel verbindingsplein met extra bomen en meer dan 100 plantvakken, nieuwe openbare verlichting en straatmeubilair en een brede oversteekplaats met geleidingsstroken voor blinden en slechtzienden. Om een eenvormig en kwaliteitsvol geheel te creëren, gebruiken we voornamelijk hetzelfde type straatsteen als het nieuwe openbare domein aan de westzijde van de Kanaalkom. Het lijnvormige patroon dat terug te vinden is op het Molenpoortplein verwerken we ook in de nieuwe bestrating. De Kattegatstraat vormen we om tot een autoluwe straat. Enkel de inrit tot de ondergrondse parkeergarage Molenpoort blijft er behouden. De parking uitrijden gebeurt via de Gasthuisstraat waar we de rijrichting intussen omdraaiden in de richting van de Demerstraat. De ingang tot het hotel verhuist naar het plein voor het Oud Gasthuis. Ook dat plein richten we tijdens de werken opnieuw in. Zo leggen we er een volwaardige rijweg aan met zes parkeerplaatsen voor kortparkeren. Ook de fietslus rondom de Groene Boulevard trekken we door langs dit plein."

De aanleg van het verbindingsplein verloopt in twee fases. "Tijdens fase 1, die loopt van eind oktober tot januari 2020, richten we de zone aan de noordzijde van de Groene Boulevard en het plein voor het Oud Gasthuis opnieuw in. Alle verkeer moet dan over een omleidingsweg die momenteel ten zuiden van de Groene Boulevard aanleggen. Deze weg heeft een breedte van zes meter. Drie meter is voorbehouden voor een dubbelrichtings voet- en fietspad, de overige drie meter voor één rijvak. Dit wil dus zeggen dat tijdens fase 1 de Kleine Ring ter hoogte van de werfzone versmalt van twee rijvakken naar één. Tijdens de nacht van zondag op maandag nemen we de omleidingsweg in gebruik. Intussen starten we ook met de nuts- en rioleringswerken aan de kop van de Kanaalkom. Hiervoor wordt de bestaande bestrating volledig opgebroken. Dit betekent dat de parking er definitief verdwijnt. Hetzelfde geldt voor de insteekparkings voor het Volkstehuis. Van januari tot maart wordt fase 2 uitgevoerd. Deze omvat de heraanleg van de Kattegatstraat en de kruispunten Kattegatstraat-Isabellastraat en Gasthuisstraat-Demerstraat. Vanaf deze fase mag het verkeer opnieuw over de vernieuwde Kleine Ring. De tijdelijke omleidingsweg wordt dan opgebroken en vervangen door de fietslus."


Bekijk alle artikels uit Hasselt