Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 25 januari 2020

Hasselt: Stad Hasselt gebruikt robotsoftware om werk te versnellen (8 september 2019)

De stad Hasselt zoekt actief naar efficiëntiewinsten en synergieën. De stadsmedewerkers op het departement Financiën gebruiken voortaan robotsoftware die repetitieve taken overneemt. Twee tijdsintensieve processen verlopen daardoor voortaan geautomatiseerd.

"De werkhoeveelheid voor een lokale overheid neemt toe, maar het aantal medewerkers niet", zegt schepen Frank Dewael. "Efficiënter werken is één van de speerpunten in het bestuursakkoord. Om dat te kunnen realiseren, gaan we samen met de administratie op zoek naar oplossingen, zoals de herverdeling van taken, herplannen en - organiseren. Daarnaast hebben we onderzocht of bepaalde taken niet door een computer kunnen overgenomen worden. Zo blijken er heel wat te zijn. We hebben daarom besloten om te starten met een uniek pilootproject op het Departement Financiën, in het kader van digitalisering."

"Concreet worden twee processen geautomatiseerd. Enerzijds het koppelen van de factuur aan de juiste bestelbon en de verzending naar de dienst die deze factuur moet goedkeuren. Anderzijds het automatisch controleren of een firma aan wie de stad moet wij betalen RSZ-schulden heeft, omdat de stad in dat geval de betaling moeten inhouden. Beide processen zorgen voor een enorme tijdsbesparing op het departement Financiën, en het koppelen van de facturen aan de bestelbonnen bespaart ook andere diensten tijd."

"Dit is een pilootproject", benadrukt schepen Dewael. "Er zullen zeker nog gelijkaardige projecten volgen. In eerste instantie voorziet het departement Financiën nog in een brainstormsessie om na te gaan welke bestaande en nieuwe processen geautomatiseerd kunnen worden. Nadien wordt een uitbreiding in de hele stadsorganisatie onderzocht."


Bekijk alle artikels uit Hasselt