www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Hasselt: N-VA wil geen nieuwe deputé (12 februari 2018)

De N-VA-provincieraadsfractie doet een oproep aan de deputatie om geen nieuwe deputé aan te stellen maar de bevoegdheden van ontslagnemend gedeputeerde Erik Gerits te verdelen onder de zittende gedeputeerden. "De huidige deputatie kan op deze manier kiezen voor een mooie besparing", zegt fractieleider Hendrik Verbrugge.

"Op de provincieraad van januari hebben we reeds kennisgenomen van de nieuwe interne taakverdeling van de deputatie. De gedeputeerden hebben minder bevoegdheden omdat de provincies vanaf 1 januari 2018 geen persoonsgebonden en culturele bevoegdheden en taken meer uitoefenen. Het zou de deputatie sieren om de bevoegdheden van gedeputeerde Gerits te verdelen onder de overige deputés en de laatste maanden voor de verkiezingen verder te gaan met 5 in plaats van 6 gedeputeerden. Dit kan dan gezien worden als een efficiëntie-oefening voor na de verkiezingen wanneer we verder moeten met slechts 4 gedeputeerden. Als kers op de taart levert dit ook nog een mooie besparing op," zegt Verbrugge.

De N-VA-fractie vraagt zich ook af of gedeputeerde Gerits recht heeft op een uittredingsvergoeding.

"Zo ja, hoeveel bedraagt deze? Indien een opvolger wordt aangesteld voor de resterende periode, heeft deze hier dan ook recht op? Kortom een efficiëntie-oefening is hier wel degelijk op zijn plaats",besluit Verbrugge.

Bekijk alle artikels uit Hasselt