www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Hasselt: PXL gaat verpleegkunde in avondonderwijs aanbieden (3 januari 2018)

Hogeschool PXL start als eerste onderwijsinstelling in Limburg met een avondtraject voor de vierjarige bacheloropleiding Verpleegkunde. Dit traject is bedoeld voor werkstudenten. De hogeschool wil hiermee tegemoetkomen aan de groeiende nood aan verpleegkundigen in de provincie.

Verwacht wordt dat er binnen vijf jaar een tekort aan verpleegkundigen zal zijn in Limburg. Dit komt door toedoen van de toenemende dubbele vergrijzing en van een grote pensioneringsgolf binnen dit zorgberoep. "In Vlaanderen kennen we een daling van 12 procent aan nieuwe instroom voor verpleegkunde, zowel voor HBO5-opleidingen als voor de bacheloropleidingen. Wat hierbij opvalt is een sterke afname van de zij-instromers: werkenden die een carri├Ęreswitch naar de zorgsector overwegen. Het is juist deze groep die we hier beogen", zegt Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare.

"We stellen meermaals vast dat iemand door contact met de zorgsector goesting krijgt om zelf de stap te zetten naar een job in de zorg. Vaak is het aantal lesdagen of contacturen, evenals het verlies aan inkomen door stopzetten van de job een hinderpaal om de uiteindelijke sprong te wagen. Hierdoor loopt de zorgsector heel wat broodnodige talenten mis."

Alle theoretische en praktische lessen gaan door op dinsdagen van 13.30u - 22u op campus Guffenslaan van Hogeschool PXL, het voormalige moederhuis. Er worden in totaal 8 contacturen per week voorzien waarbij er volop wordt geïnvesteerd in persoonlijke coaching om de student te begeleiden in zijn studietraject.

De toelatingsvoorwaarden voor het avondtraject zijn identiek aan die van de dagopleiding, met als bijkomende voorwaarde dat studenten minimaal 80 uren per maand werken. Hierdoor krijgen ze het statuut van werkstudent. Daarnaast komen ze ook in aanmerking voor zorgkrediet. Dit avondtraject Verpleegkunde voldoet volledig aan deze voorwaarden. Voor het percentage waarvoor een student zorgkrediet opneemt kan hij of zij rekenen op een vergoeding van het departement Werk en Sociale Economie (WSE).

Bovendien hebben studenten die in het eerste jaar geslaagd zijn, en daarmee 150 uur stage hebben gevolgd, recht op het attest van zorgkundige. Vanaf het tweede jaar kunnen ze overwegen om werk en studie verder te combineren, of hun tewerkstelling stop te zetten en met VDAB-ondersteuning voort te studeren. In deze piste blijft een studieduur van vier jaar een haalbare kaart.

Bekijk alle artikels uit Hasselt