Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

dinsdag 18 december 2018

Hasselt: Buitenschoolse Kinderopvang krijgt digitaal inschrijfsysteem (5 december 2017)

De buitenschoolse kinderopvang van de stad Hasselt gaat vanaf 1 januari 2018 digitaal. Een nieuw online inschrijvingsprogramma vervangt de vroegere (papieren) werking en biedt tal van voordelen aan zowel de dienst Kinderopvang als de ouders. Die kunnen hun kinderen met hun pc, tablet of smartphone online inschrijven.

"Steeds meer kinderen maken voor en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties gebruik van de buitenschoolse kinderopvang", zegt schepen Karolien Mondelaers. "Dagelijks vinden honderden kinderen tussen 2,5 en 12 jaar hun weg naar een stedelijk kinderopvanginitiatief. We werken niet alleen samen met andere partners rond het thema kinderopvang, maar richten ook zelf op 11 plaatsen buitenschoolse kinderopvang in."

Om succesvol de digitale weg in te slaan vanaf 1 januari 2018, gaat de stad Hasselt scheep met I-School. Dat is een unieke tool voor scholen en opvangen, waar intussen al mee dan 50 Vlaamse gemeenten gebruik van maken bij het reserveren en registeren van kinderen in de buitenschoolse kinderopvang.

Voordelen voor de ouders
- Je hebt steeds toegang tot de gegevens van je kinderen. Wijzigingen in adres en- schoolgegevens of gezinssamenstelling zijn makkelijk en snel aan te passen.
- Je kan in alle rust de week- en vakantieplanning van je kinderen opmaken en de nodige opvangdagen aanvragen.
- Je kan elk moment van de dag nakijken voor welke dagen je je kind hebt ingeschreven. Je vermijdt zo dat aanvraagbriefjes of -mails verloren gaan.
- Je krijgt steeds een duidelijk beeld over de beschikbare plaatsen. Indien er geen plaats meer is, word je automatisch op de wachtlijst gezet. Zodra er plaats is, word je hiervan verwittigd.
- Tot aan de uiterste inschrijfdatum kan je de planning steeds herzien zonder bijkomende kosten.
- Ook inschrijven na de uiterste inschrijfdatum blijft mogelijk, indien er nog plaats is.
- Je ontvangt je factuur per mail, steeds met een duidelijk detailoverzicht.


Voordelen voor de opvang
- De begeleiding weet dagelijks precies welke kinderen naar de opvang gaan komen.
- Het digitale overzicht zal het in- en uitschrijven veel vlotter laten verlopen.
- De beschikbare opvangplaatsen kunnen optimaal benut worden.
- Er is een betere afstemming van het activiteitenaanbod mogelijk op de groep aanwezige kinderen van die dag.

Bekijk alle artikels uit Hasselt