Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

dinsdag 18 december 2018

Hasselt: Stad doet voorstel tot aankoop van acht woningen voor de bouw van het Jessa Ziekenhuis (29 november 2017)

Het stadsbestuur doet een aanbod tot de koop van acht woningen, gelegen binnen het onteigeningsgebied voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis. De betrokken woningen moeten op termijn verdwijnen voor een ontsluitingsweg naar het ziekenhuis. Omdat de timing voor deze onteigening door de Vlaamse overheid nog niet vastligt, wil het stadsbestuur de onzekerheid bij de betrokken bewoners wegnemen.

Het gaat om zes woningen in de Voogdijstraat, een in de Salvatorstraat en een in de Trekschurenstraat. De voorbije weken werden de betrokken eigenaren gecontacteerd door een landmeter-expert die als beëdigd schatter een marktconforme onteigeningsvergoeding per woning voorstelde. In totaal trekt het stadsbestuur voor dit dossier 2.037.500 euro uit.

"De betrokken woningen liggen in het onteigeningsgebied voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis", zegt schepen Tom Vandeput. "Eind 2016 besliste het ziekenhuis principieel om haar nieuwe ziekenhuis in Hasselt te bouwen. Later koos men als locatie de Salvator Plus-site. Dat gebied omvat de huidige campus Salvator uitgebreid met omliggende gronden. De site valt binnen het gewestelijk RUP ‘Afbakening Stedelijk Gebied Hasselt-Genk’, waar ook een onteigeningsplan aan werd gekoppeld. Dit plan maakt het onder meer mogelijk om een nieuwe toegangsweg naar het toekomstige ziekenhuis aan te leggen vanaf de Luikersteenweg."

Omdat de bouw van het nieuwe ziekenhuis nog enkele jaren op zich laat wachten, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook niet meteen met de onteigening voor de toegangsweg van start gaan. "De betrokken bewoners leven hierdoor in onzekerheid. Zij weten momenteel niet wanneer zij hun woonst moeten verlaten", gaat Vandeput verder. "Het stadsbestuur wil deze onzekerheid wegnemen en stelt daarom voor om in afwachting van een definitieve onteigening deze huizen zelf aan te kopen. De huidige bewoners krijgen na het verlijden van de notariële akte tot verkoop twee jaar de tijd om te verhuizen en hebben zo een duidelijker zicht op hun toekomst."

Het stadsbestuur draagt vandaag de kosten voor deze onteigeningen maar zal later door AWV op haar beurt onteigend en hiervoor vergoed worden, zo benadrukt Hasselts burgemeester Nadja Vananroye. "Uiteraard kunnen we mensen niet verplichten op dit aanbod in te gaan. Vandaag hebben al vijf van de zeven gezinnen hun officieus akkoord gegeven wat we op de gemeenteraad zullen finaliseren. Een bewoner heeft expliciet het aanbod verworpen, twee andere gezinnen hebben nog enkele weken bedenktijd gevraagd en gekregen."

Bekijk alle artikels uit Hasselt