www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Hasselt: Jenevermuseum, Modemuseum en Het Stadsmus bundelen krachten onder de noemer Musea Hasselt (29 november 2017)

Het Jenevermuseum, Modemuseum en Het Stadsmus slaan de handen in elkaar onder de noemer Musea Hasselt. Samen formuleerden ze een gezamenlijke visie waarmee er vol ambitie naar de toekomst wordt gekeken. "Nog meer mensen verbinden met elkaar en met ons erfgoed: dat is het doel voor de volgende jaren", zegt schepen Karolien Mondelaers.

De musea werkten hiervoor een overkoepelend museumbeleidsplan uit. In dat plan formuleren ze doelstellingen voor de periode 2019 – 2023. "Om de ambities waar te maken, definieerden we drie grote, algemene uitdagingen. Het gaat dan om een grotere behoefte aan meer onderlinge samenwerking, een vernieuwde samenwerking met de vzw’s achter de musea en een gedragen toekomstgerichte visie."

"Drie instellingen die elkaar en het publiek verrijken door voortdurend zorg voor, onderzoek naar en kennis van hun erfgoed met elkaar te delen. In dat kader past ook de studie naar een nieuw gezamenlijk depot en het stimuleren van extern onderzoek. We kijken er bovendien naar uit om een nieuw verhaal te schrijven met de vzw's achter de musea. Zij zullen in de toekomst de taak opnemen waar ze het best in zijn: het promoten en ondersteunen van ‘hun’ museum. Een nieuwe focus dus, die leidt tot nieuwe doelen. De gemeenschappelijke missie is echter heel duidelijk: meer publiek bereiken en mensen verbinden zowel met elkaar als met ons erfgoed."

Het Jenevermuseum blijft in het nieuwe beleidsplan een belevingsmuseum bij uitstek. "Dat willen we nog versterken door de collectie verder uit te breiden en deze letterlijk ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk gebruikers. Bijvoorbeeld voor hogeschool- en universiteitsstudenten, maar ook door een pool van vrijwilligers op te richten die met kennis van zaken oude productieapparaten kunnen restaureren en weer operationeel maken. Zo brengen we het jenevererfgoed letterlijk weer tot leven", zegt Mondelaers. "Maar we willen al die kennis en info ook buiten de muren van het museum brengen. Door bijvoorbeeld expo’s op andere locaties in de stad te organiseren of samenwerkingen aan te gaan met onder meer hotelscholen. Het uitvoeren van een gebruikersonderzoek –een groot onderzoek om de paar jaar en een permanente tevredenheidsmeting bij bezoekers- moet het museum dynamisch en actueel houden."

Het Modemuseum (MMH) richt de blik volop op de toekomst. Vanuit de ambitie om zo veel mogelijk mensen te begeesteren voor mode, zet MMH in op innovatie. Zo moeten relevante samenwerkingen, zoals met de recent opgestarte mode-incubator MIA-H aan de Kanaalkom, de actuele betekenis van het mode-erfgoed belichten. "Deze zin voor vernieuwing gaat nog verder en strekt zich uit over de gehele werking. Zo zal onderzocht worden hoe we een permanente collectiepresentatie kunnen garanderen en hoe we de omvangrijke digitale collectie zo duurzaam mogelijk kunnen bewaren en ontsluiten. Verder wil het museum beklijvende tentoonstellingen neerzetten die zich onderscheiden door experimentele presentatievormen en door unieke samenwerkingen met door met prominente figuren uit de modewereld . Willen we die plannen realiseren, dan is er nood aan extra ruimte. Daarom wordt de zoektocht naar mogelijkheden voor een herlocatie verdergezet."


"Het Stadsmus mag dan misschien het kleinere broertje van de drie zijn maar het is vandaag de dag wel een uniek museum waar de sector in heel Europa met bewondering naar kijkt", benadrukt Mondelaers. "Toch zien we in de toekomst een ruimere blik op Hasselt weggelegd voor Het Stadsmus. Een blik die Hasselt bekijkt vanuit de ruime regio en mee dat verhaal vertelt. Daarvoor wordt er een nieuw collectieplan uitgewerkt en gaan we naar een nieuwe, permanente opstelling. In dat kader is er ook een belangrijke rol weggelegd voor een meer publiek toegankelijke tuin."

Bekijk alle artikels uit Hasselt