Nieuws uit Limburg

donderdag 18 oktober 2018

Hasselt: Hasseltse Tuinwijk krijgt eigen kippenhok (27 oktober 2017)

Eind oktober krijgt de Hasseltse Tuinwijk een eigen kippenhok. Het stadsbestuur zorgt voor de plaatsing van het hok. Een aantal buurtbewoners nemen, in ruil voor de eitjes, de zorg van de kippen voor zich. Dit project Kippodroom genaamd, kwam tot stand in samenwerking met enkele buurtbewoners. "Zij contacteerden ons omdat ze graag kippen wilden houden nabij hun woning, maar thuis over onvoldoende plaats beschikten", zegt schepen Valerie Del Re.

"Als bestuur zagen we dit initiatief wel zitten op voorwaarde dat het draagvlak in de buurt voldoende groot was. Zo'n twee jaar geleden belandde er immers een verdwaalde haan in de wijk Runkst. Een deel van de buurtbewoners nam toen spontaan de zorg over het diertje op zich en zijn aanwezigheid stimuleerde de sociale cohesie in de wijk. Maar een aantal buurtbewoners waren de nieuwe inwoner minder genegen. Vandaar dat we afgelopen zomer eerst een infomoment organiseerden om te polsen naar het draagvlak in de Tuinwijk. Pas nadien kreeg het project concreet vorm en kunnen we op dinsdag 31 oktober van start gaan met de eigenlijke plaatsing."

"Als locatie voor dit kippenhok kozen we voor een plekje nabij het bosje tussen de Alverbergstraat en Panoramastraat", zegt schepen Joost Venken. "In totaal duurt de plaatsing zo’n 3 dagen. Het nieuwe kippenhok wordt de thuis van een zestal kippen. Zij zullen zelf hun mannetje moeten staan, want een haan is niet voorzien. De buurtbewoners die zich engageerden voor het project zullen, in ruil voor de eitjes, instaan voor de verzorging van de dieren."

"Slaat Kippodroom aan en tonen andere Hasselaren interesse, dan willen we een eventuele uitbreiding naar andere wijken bekijken. Zeker in buurten waar veel appartementen liggen, kan een publiek kippenhok als dit een meerwaarde betekenen. Niet enkel vanuit sociaal opzicht, maar ook op vlak van duurzaamheid. Ze helpen immers mee bij de recyclage van keukenrestjes."

Bekijk alle artikels uit Hasselt