woensdag 26 september 2018

Hasselt: Hasselt motiveert jongeren om een engagement op te nemen in ontwikkelingslanden (20 oktober 2017)

Met een communicatiecampagne wil Hasselt jongeren overhalen om zich te engageren voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. De financiële steun die de stad hen geeft, kan hen misschien net dat extra zetje geven om de stap te wagen. Vanzelfsprekend mogen het geen vrijblijvende reizen worden. Maar anderzijds helpt onze stad op die manier mee aan de vorming van mensen die zich misschien wel blijvend zullen inzetten voor internationale solidariteit.

"Hoewel vaak het tegendeel wordt beweerd, leggen jongeren vandaag veel engagement aan de dag. Maar ze doen dat soms wel op andere manieren dan vroeger", zegt schepen Joost Venken. "Zo kiezen ze vaker voor engagementen van korte duur die bovendien zorgen voor hun zelfontplooiing. Ook binnen de ontwikkelingssamenwerking zien we deze trend: jongeren gaan op ontdekking in vreemde landen, culturen en continenten en zetten zich daar vrijwillig in voor allerlei ontwikkelingsprojecten."

Dit jaar gingen er onder meer Hasseltse jongeren naar Nepal en Oeganda met de Bouworde vzw om daar een dorpsschooltje te renoveren en om mee te werken aan de bouw van kleine ecologische projecten met bottle bricks. Een andere jongere vertrekt volgende week in het kader van haar opleiding op stage naar Benin. Daar zal ze aan de slag gaan bij Ferme SAIN, een leerschool voor jonge boeren die als doel heeft het beroep terug interessant te maken zodat minder jongeren in de armoede terechtkomen.

"Hasselt wil de komende maanden meer gaan inzetten op de toeleiding van jongeren naar dit soort engagementen en initiatieven. Ze doet dit via de brede communicatiecampagne Hasselt goes global en de inzet van diverse sociale mediakanalen. Om de jongeren extra te motiveren om deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten, met het oog op geëngageerde Hasselaren die zich blijvend inzetten voor internationale solidariteit, biedt de stad de jongeren een financiële ondersteuning via het subsidiereglement Jongerenengagement in een ontwikkelingsland."

Dit reglement bestaat al sinds 2011, maar was aan vernieuwing toe. De ondersteuning is bedoeld om mogelijke financiële drempels weg te halen die een belemmering zouden kunnen zijn voor jongeren om een buitenlandse stage, inleefreis of vrijwilligerswerk te overwegen.

De subsidie mag enkel aangewend worden om vormings-, verblijfs- of reiskosten mee te betalen. Naargelang de duur van het engagement kan de jongere tot 750 euro ontvangen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo dient het project plaats te vinden in een erkend ontwikkelingsland en moet het werken aan de basisbehoeften van mensen: huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, leefmilieu,.. Bovendien moet het ontwikkelingsproject in kwestie minstens 2 doelstellingen hebben die kaderen binnen de duurzame ontwikkelingsagenda 2030.

Bekijk alle artikels uit Hasselt