donderdag 20 september 2018

Hasselt: Kermt test bijkomende verkeersmaatregelen rond Ten Hove (25 september 2017)

De verkeerssituatie op en rond de talentencampus Ten Hove werd eerder dit jaar uitgekozen voor het Vlaams pilootproject LaMA. LaMA, wat staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven, is een participatietraject onder begeleiding van Mobiel 21 waarbij buurtbewoners mogen nadenken over creatieve en eenvoudige maatregelen rond verkeersveiligheid.

De voorstellen die voortvloeiden uit dit traject worden deze week, tijdens de Week van de Mobiliteit, uitgetest.

"Jaarlijks trekken zo'n 1.000 mensen naar onze stad om er te komen wonen en ook als stad om te werken blijft Hasselt erg in trek. Dat brengt op verschillende plaatsen bepaalde mobiliteitsproblemen met zich mee: parkeerproblemen, geblokkeerde toegangswegen,... Kortom de druk op onze infrastructuur, leefomgeving en bereikbaarheid neemt alsmaar toe. Tegelijkertijd stellen bewoners en bezoekers van onze stad hoge eisen op vlak van leefkwaliteit. Tegenstrijdige belangen tussen verschillende groepen stakeholders maakt het voor ons als bestuur niet altijd gemakkelijk om oplossingen te vinden en voldoende draagvlak te creëren", vertelt schepen Habib El Ouakili aan. "Via Laboratiora voor Mobiele Alternatieven oftewel LaMA wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit inwoners, beleidsmakers en professionals samenbrengen om tot slimme, efficiënte en bovenal eenvoudige oplossingen te komen."

"Samen met de Dorpsraad van Kermt reageerden we in het najaar van 2016 op een projectoproep van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Als case dienden we de verkeerssituatie op en rond talentencampus Ten Hove in. Op deze campus worden alsmaar meer succesvolle initiatieven georganiseerd. Die populariteit kent ook een keerzijde. De verkeersstromen van en naar de site nemen gestaag toe, de directe omgeving heeft last van sluipverkeer, op bepaalde piekmomenten zijn er parkeerproblemen, de veiligheid rondom de schoolomgeving is een zorg van menig ouder en er is nood aan bijkomende vlotte en veilige fietsverbindingen. Voldoende stof tot nadenken vond ook het Netwerk Duurzame Mobiliteit, want uit 30 kandidaturen werd ons project samen met die van negen andere steden en gemeenten weerhouden."

"De Dorpsraad, onze dienst Mobiliteit en de experts van Mobiel 21, lid het Netwerk Duurzame Mobiliteit, rolden de afgelopen maanden een participatief modeltraject uit dat vertrekt vanuit co-creatie. Verschillende belangengroepen werden van in het begin actief betrokken. Op die manier wilden we eenvoudige en realistische maatregelen uitdenken die een zo breed mogelijk draagvlak kennen. De beste en meest haalbare ideeën die voortvloeien uit de workshops, werden uitgewerkt in een aantal proefopstellingen. Die gaan we deze week, tijdens de Week van de Mobiliteit, in de praktijk uittesten. Blijken ze een succes dan willen we die omzetten naar definitieve opstellingen. Daarnaast vormt dit project voor ons als bestuur ook een leerproces. Wanneer deze aanpak aanslaat, willen we dit op termijn ook uitrollen op andere locaties waar gelijkaardige problemen de kop opsteken."


Wat wordt er momenteel getest:

Op het kruispunt Nachtegalenstraat-De Stockheimlaan werd een haakse aansluiting gecreëerd. Dit met als doel om er het verkeer af te remmen.

Voor het kruispunt Nachtegalenstraat-Koorstraat werd op de Nachtegalenstraat een as-verspringing aangebracht met hetzelfde doel.

Ter hoogte van het kruispunt Regenbooglaan-Nachtegalenstraat werd op de Regenbooglaan een wegversmalling aangebracht om er het verkeer af te remmen.

De parkeervakken op het Kermetaplein werden opnieuw belijnd om de efficiëntie van het parkeren er te vergroten. Er is een tonnagebeperking ingevoerd (met uitzondering van plaatselijk verkeer).

In Kermt Noord werden een aantal Graag Traag borden geplaatst om het woongebied te benadrukken

Op de Kermtstraat worden tussen de wegversmalling en het kruispunt met de Diestersteenweg fietssuggestiestroken aangebracht om de positie van de fietser op de weg te verduidelijken

Tussen De Stockheimlaan en de Diestersteenweg gebeurt op de Koorstraat hetzelfde

Op 10 oktober worden deze maatregelen geëvalueerd met de deelnemers van het LaMA-project.

Bekijk alle artikels uit Hasselt