zaterdag 22 september 2018

Hasselt: Firma verwijdert komende dagen verder asbest op de site van de voormalige Ritz (14 september 2017)

Een gespecialiseerde firma gaat verder met het verwijderen van de gebonden asbestplaten op het dak van de voormalige discotheek Ritz. Afgelopen maandag werd het gebouw getroffen door een brand. Daarbij kwamen asbesthoudende fragmenten in de nabije omgeving terecht.

"Die omgeving werd intussen gereinigd. Hiervoor schakelde de eigenaar van het gebouw een erkende firma in", zegt burgemeester Nadja Vananroye.

"Nieuwe metingen en stalen wezen intussen uit dat die zeer grondig tewerk ging, want er is geen detecteerbare asbestafzetting meer gevonden. Nu kunnen we de focus dus verleggen naar het pand zelf. Dezelfde gespecialiseerde firma zal nu de asbesthoudende dakbedekking handmatig demonteren en de losliggende stukken in het gebouw verwijderen. Het hermetisch afschermen van het dak en het werken met onderdruk, zoals bij de asbestverwijdering aan de spoorbrug in Kiewit, is daarbij niet nodig. Het gaat hier immers over een ander type asbest: de gebonden variant. Deze vorm van asbest levert enkel risico’s op wanneer je erin gaat slijpen of boren. Dan komen er immers kleine deeltjes vrij. Het spreekt voor zich dat de asbestverwijderingsfirma dit niet gaat doen en de platen integraal demonteert volgens de voorgeschreven regels en procedures."

"De verwijderde platen worden vervolgens verpakt in afsluitbare plastic zakken," vervolgt Vananroye. "Die zakken verzamelt de asbestverwijderingsfirma in een container met een grote afsluitbare dubbelwandige zak. Als gevolg van de brand geraakten verschillende dakplaten weliswaar beschadigd. Deze brokstukken werden intussen grotendeels verwijderd en alle platen kregen al een eerste fixeerlaag. Die zorgt ervoor dat eventuele losse deeltjes opnieuw vastkleven. Als bijkomende maatregel kregen de dakplaten nog een extra fixeerlaag. Tijdens deze eerste afbraakwerken houden we de ingestelde perimeter, meer bepaald de site zelf en de achterliggende omgeving, aan. We schermen deze bovendien af met hekken. Om de veiligheid voor de omwonenden te blijven garanderen, vinden op regelmatige basis nieuwe luchtmetingen en staalnames plaats. Die gebeuren zowel door de asbestverwijderingsfirma zelf als in opdracht van het stadsbestuur."

Het verwijderen van de dakplaten zal verschillende dagen duren. Daarna volgen zeer snel de overige afbraakwerken. De timing daarvan bekijken vertegenwoordigers van de stad momenteel met de gebouweigenaar.

Bekijk alle artikels uit Hasselt