donderdag 20 september 2018

Hamont-Achel: Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel vragen Universiteit Hasselt fusie te onderzoeken (21 januari 2017)

De burgemeesters van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt zijn wel te vinden voor een fusie."Er is een gezonde basis en goede wil om een fusie te doen slagen. Maar zeker is de fusie nog niet", zo klinkt het in koor. Vooral het effect op de bestuurskracht en de schaalgrootte willen de burgemeesters grondig onderzoeken.

De drie gemeenten vroegen aan Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt), die reeds heeft toegezegd, om samen met de gemeentesecretarissen de voor- en nadelen van een eventuele fusie in kaart te brengen, mede onder begeleiding van de diensten van Binnenlandse Aangelegenheden.

De Vlaamse overheid ziet fusies van gemeenten als een belangrijke oplossing voor een eventueel tekort aan lokale bestuurskracht. Gemeenten die dit jaar nog beslissen te fuseren kunnen bovendien rekenen op een behoorlijke financi"le bonus.

De burgemeesters willen niet fuseren om te fuseren. Wel wensen zij alle opties die kunnen leiden tot een krachtiger lokaal bestuur in het belang van hun inwoners grondig onderzocht te zien. Zo zal het debat over een eventuele fusie op basis van objectieve argumenten kunnen gevoerd worden.

"Uiteraard worden ook de gemeenteraden op de hoogte gehouden van vorderingen van het onderzoekstraject van de begeleidingsgroep o.l.v. Prof. Dr. Johan Ackaert. Er zal aan de begeleidingsgroep gevraagd worden op zeer regelmatige basis alle fracties samen te roepen om hen te informeren over de vordering van hun werkzaamheden en over hun bevindingen. Het zijn uiteindelijk de gemeenteraadsleden die zullen moeten beslissen over deze fusie. Tenslotte zullen, alvorens enige beslissing genomen zal worden, ook de inwoners uitvoerig ge"nformeerd en gehoord worden. Het gaat tenslotte om hun toekomstige gemeente", aldus de burgemeesters Theo Schuurmans, Raf Drieskens en Jaak Fransen.Bekijk alle artikels uit Hamont-Achel