Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

dinsdag 18 december 2018

Hamont-Achel: Buurtzorg gaat uitbreiden (29 november 2016)

Om het hoofd te bieden aan het stijgend aantal zorgbehoevende 65-plussers in onze samenleving, startte de stad Hamont-Achel in juli met het project Buurtzorg. In samenwerking met Samenlevingsopbouw RIMO Limburg werd zo ingespeeld op de wens van veel oudere inwoners om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Na een succesvolle start in Hamont-Lo en alle straten ten zuiden van de spoorweg, wordt het project nu verder uitgebreid naar Achel-Statie.

"Aan de hand van een goed uitgebouwd zorgnetwerk van vrijwilligers worden buurtgezellen ingeschakeld die niet alleen helpen bij kleine, praktische problemen, maar ook de nakende eenzaamheid van sommige inwoners tegengaan", zegt OCMW-voorzitter Serge vander Linden. "Het proeftraject in Hamont-Lo leverde niets dan positieve resultaten op, maar liefst 93 van alle 122 alleenwonende 65-plussers gingen in op een gesprek over de mogelijkheden van Buurtzorg. Waar nodig gingen we een stap verder en werd effectief een buurtgezel ingeschakeld die op regelmatige basis inspeelt op de bestaande hulpvragen. Dergelijke vragen komen trouwens ook nu nog binnen. We vullen deze allemaal zo snel mogelijk in, zodat iedereen op korte termijn geholpen wordt."

De positieve bevindingen van het proeftraject in Hamont-Lo vormen de aanleiding voor de verdere uitrol van het project in Achel-Statie. Een groep van 9 vrijwilligers zal in december, januari en februari een eerste verkennend gesprek voeren met de 69 alleenwonende 65-plussers die hier gehuisvest zijn.

Bekijk alle artikels uit Hamont-Achel