dinsdag 25 september 2018

Ham: Ecopower Ham krijgt 1 miljoen euro steun (25 oktober 2013)

Vandaag besliste de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Peeters, om 7,1 miljoen euro subsidies te verstrekken aan 5 ondernemingen in het kader van strategische investerings- en opleidingssteun. Het betreft 3,1 miljoen euro investeringsteun en 4 miljoen euro opleidingssteun. De subsidies gaan gepaard met een materieel investeringsvolume van 36,3 miljoen euro, en uitgaven voor opleiding en training ten belope van 27,3 miljoen euro. De ondernemingen zullen ook minstens 110 bijkomende banen creëren.

Ecopower uit Ham krijgt 1 miljoen euro.

Ecopower is een Vlaamse erkende coöperatieve vennootschap die investeert in hernieuwbare energieprojecten, en levert sinds 2003 de opgewekte energie aan haar coöperanten. Sinds haar ontstaan in 1991 heeft Ecopower ruim 38 miljoen euro geïnvesteerd in installaties die groene stroom opwekken. In hoofdzaak gaat het om investeringen in windturbines, waterkrachtcentrales en PV-installaties. Ecopower wil haar coöperanten ook de mogelijkheid bieden om groene warmte (houtpellets) af te nemen. Ecopower wil daarom voorzien in de bouw van een pelletsfabriek in Ham.

De investering bedraagt 10.009.629 euro en kan duurzame werkgelegenheid creëren voor 10 personen. De Vlaamse regering ondersteunt op initiatief van minister-president Peeters de investering van deze KMO met een investeringssubsidie van 1 miljoen euro.

Bekijk alle artikels uit Ham