donderdag 20 september 2018

Halen: Vernieuwing milieuvergunning en uitbreiding recyclagepark in Halen goedgekeurd (15 maart 2017)

Op donderdag 9 maart 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een milieuvergunning toegekend aan Limburg.net voor het hernieuwen van de milieuvergunning en het veranderen door uitbreiding en wijziging van het recyclagepark in Halen, Industriepark Halensbroek 1246.

Deze aanvraag heeft betrekking op een recyclagepark (containerpark), waar huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, zoals opgesomd in deze aanvraag, worden aanvaard. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van particulieren. Ook kmo’s kunnen hun bedrijfsafval dat qua aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval naar het recyclagepark brengen. Deze ingezamelde afvalstoffen worden afgevoerd naar de respectievelijke daartoe aangewezen verwerkers.

"Het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie is unaniem gunstig voor een vergunningstermijn van twintig jaar, mits het opleggen van een bijzondere voorwaarde betreffende het verplichte groenscherm", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Dankzij de recyclageparken van Limburg.net in onze provincie krijgt een zo eenvormig mogelijk afvalbeleid in Limburg steeds meer vorm."

Bekijk alle artikels uit Halen